Krúžky 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 vedie Mgr. Petra Blažková pravideľne v utorok krúžok anglického jazyka.