Program ALF

Na vyučovacích hodinách využívame prácu s programom ALF. Pre uľahčenie práce učiteľov sa môže žiak počas vyučovacej hodiny prihlásť cez nasledujúci link:

Prihlasovanie žiakov do programu ALF