Základná škola s materskou školou

RSS exporty

Akcie uskutočnené v MŠ v školskom roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie.xml

Akcie v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/zdrava-skola-2011-20121.xml

Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/sutaze-a-olympiady-uskutocnene-v-sk-roku-2011-2012.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-zavislosti-2011-2012.xml

Akcie uskutočnené na prevenciu závislostí v školskom roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-uskutocnene-na-prevenciu-zavislosti-v-skolskom-roku-2011-2012.xml

Akcie uskutočnené na prevenciu závislostí v šk. roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-uskutocnene-na-prevenciu-zavislosti-v-sk-roku-2011-2012.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2011/2012

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-zavislosti-v-sk-roku-2011-2012.xml

Akcie v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2012/2013

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-v-ramci-projektu-skola-podporujuca-zdravie-v-sk-roku-2012-2013.xml

SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY USKUTOČNENÉ V ŠK. ROKU 2012/2013

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/sutaze-a-olympiady-uskutocnene-v-sk-roku-2012-2013.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2012/2013

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-zavislosti-v-sk-roku-2012-2013.xml

Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2013/2014

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/olympiady-2013-2014.xml

Športové aktivity uskutočnené v šk. roku 2013/2014

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/sportove-aktivity-2013-2014.xml

Akcie v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2013/2014

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/zdrava-skola-2013-2014.xml

Environmentálna výchova v šk. roku 2013/2014

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/environmentalna-vychova-2013-2014.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2013/2014

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-zavislosti-2013-2014.xml

Akcie uskutočnené v MŠ v šk. roku 2013/2014

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-2013-2014.xml

Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/olympiady-2014-2015.xml

Aktivity uskutočnené v MŠ v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/aktivity-2014-2015.xml

Environmentálna výchova v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/environmentalna-vychova-2014-2015.xml

Kultúrne aktivity uskutočnené v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/kulturne-aktivity-2014-2015.xml

Aktivity uskutočnené v rámci projektu škola podporujúca zdravie v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/zdrava-skola-2014-2015.xml

Športové aktivity uskutočnené v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/sportove-aktivity-2014-2015.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2014/2015

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-socialno-patologickych-javov-2014-2015.xml

Športové aktivity uskutočnené v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/sportove-aktivity-2015-2016.xml

Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/olympiady-2015-2016.xml

Kultúrne aktivity uskutočnené v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/kulturne-aktivity-2015-2016.xml

Environmentálna výchova v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/environmentalna-vychova-2015-2016.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-socialno-patologickych-javov-2015-2016.xml

Aktivity uskutočnené v rámci projektu Škola podporujúca zdravie v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/skola-podporujuca-zdravie-2015-2016.xml

Aktivity Školského klubu v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/aktivity-2015-2016.xml

Akcie Školského klubu v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-2015-2016.xml

Aktivity uskutočnené v MŠ v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/aktivity-2015-20161.xml

Akcie uskutočnené v MŠ v šk. roku 2015/2016

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-2015-20161.xml

Kultúrne aktivity uskutočnené v šk. roku 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/kulturne-aktivity-2016-2017.xml

Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/olympiady-2016-2017.xml

Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/prevencia-socialno-patologickych-javov-2016-2017.xml

Aktivity uskutočnené v rámci projektu Škola podporujúca zdravie 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/aktivity-uskutocnene-v-ramci-projektu-skola-podporujuca-zdravie-2016-2017.xml

Aktivity školského klubu v šk. roku 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/aktivity-2016-2017.xml

Akcie školského klubu v šk. roku 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/akcie-2016-2017.xml

Exkurzie a výlety uskutočnené v šk. roku 2016/2017

http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/rss/exkurzie-a-vylety-2016-2017.xml

Kontakt

ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

riaditel.zshrnciarovce@gmail.com

Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa budova A
0911 835 088 ZŠ zborovňa budova B
033 5548 123 škôlka

Vyhľadávanie

© 2011-2016 ZŠ Hrnčiarovce, aktualizácia: február 2017, Mgr. Martina Neuová

Vytvorené službou Webnode