II. TRIEDA

 
Číslo Meno žiaka
1. Adamcová Viktória
2. Bartoš Dominik
3. Cíferská Viktória
4. Domin Adam
5. Herega Adam
6. Hornáčková Ema
7. Kopúnek Juraj
8. Kubovičová Natália
9. Kupčíková Adriana
10. Libichová Enya Romana
11. Lopour Alex
12. Nižnan David
13. Rapant Lukáš
14. Rubaninský Jakub
15. Sládek Tomáš
16. Susková Hana
 
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Debnárová

 

späť na Triedy