Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Dopravné ihrisko

Súčasťou dopravnej výchovy v MŠ sú  edukačné aktivity detí v triede a tiež na dopravnom ihrisku. Dňa 11. mája nám počasie prialo a deti po teoretickej príprave v učebni RM Jet, vyskúšali svoje jazdecké schopnosti. Všetci úspešní dostali vodičské preukazy na jazdu na...
Celý článok

Mobilné planetárium

V mobilnom planetáriu deti formou rozprávkových príbehov získali vedomosti o našej Zemi ako súčasti vesmíru, Slnku a ostatných hviezdach a planétach.
Celý článok

Vynášanie Moreny

Morena, Morena, kde si prebývala?..... Starodávne zvyky našich predkov sme si pripomenuli vynášaním Moreny.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Deň Zeme

Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli v pondelok 23. apríla. Najskôr sme sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom Živá voda, ktorý nám pripravila umelecká agentúra Amos. Po výchovnom koncerte sa mladší žiaci zúčastnili súťaží, ktoré sme si pre nich pripravili v spolupráci so staršími...
Celý článok

ŠKD - Červený Kameň

Obe oddelenia sme si urobili turistickú vychádzku na Červený Kameň. Počasie nám veľmi prialo, tak sme sa poprechádzali nádvorím hradu. Pokochali sme sa krásnym výhľadom z vyhliadkovej veže. Nakoniec sme sa zložili na krásne zelenej lúke a pohostili sme sa rôznymi dobrotami z batôžkov. Po...
Celý článok

Okresné kolo matematickej olympiády

17.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v Trnave. Veľmi nás teší, že našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovali tieto tri sympatické žiačky: Nicol Nižnanová a Nina Reháková súťažili v kategórii Z6, Nina Skalková v kategórii Z8. Na tomto mieste ešte chceme dodať, že v...
Celý článok

Exkurzia do jadrovej elektrárne

5. apríla sme so žiakmi 7. až 9. ročníka navšívili jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Ochotní pracovníci elektrárne nás pekne privítali a čo najzrozumiteľnešie nás previedli tajomstvami energie, ktorá sa uvoľňuje pri rozpade jadier atómov. Na zmenšených modeloch nám poukazovali...
Celý článok

Marec - mesiac knihy na 1. stupni

“Niektoré knihy si prečítate, niektoré si užijete. A potom sú tu také, ktoré vás pohltia, vaše srdce i vašu dušu.” Joanne Harrisová Aj naši žiaci čítajú. O tom sme sa presvedčili v mesiaci marec. Každý si doniesol obľúbenú knihu. Vyrábali sme záložky do knihy, obal na knihu, čítali sme nahlas...
Celý článok

Marec - mesiac knihy

Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“ Každoročne sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. V rámci tohto sviatku kníh sme v našej škole zorganizovali rôzne akcie súvisiace s knihou a čítaním. 1. Knižná šifra 2. Beseda so spisovateľkou Gabrielou...
Celý článok

Starší žiaci čítajú mladším

Marec je mesiacom knihy a z tejto príležitosti sa na našej škole konali rôzne podujatia. Jednou z nich boli hodiny čítania, kde starší žiaci čítali mladším. Žiaci 8. a  9. ročníka prišli na hodiny čítania k žiakom 1. stupňa. Na hodine pracovali so žiakmi v skupinkách,...
Celý článok

HOLLÉHO A ŠTÚROVE RÉTORICKÉ DRAHOVCE

Práve v deň, kedy oslavujeme  výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského 28.3., sa v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže – Hollého a Štúrove rétorické Drahovce.  Súťaž prebieha v dvoch kategóriách a v oboch sme mali zastúpenie....
Celý článok

ŠKD - Veľkonočné zajačiky

Na veľkonočné stoly sme tento rok vyrábali v I. odd. ŠKD košík s kraslicou a huňatým zajačikom. Deti sa veľmi tešili pri vytváraní zajačikov a vyberali si ich farbu. Košíky zdobili veľkonočný stôl počas celých sviatkov. Bc. Gabriela Dekanová
Celý článok