Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Skrátené vyučovanie

Z dôvodu školenia pedagogických pracovníkov budú v dňoch 11. a 12. apríla 2018 (streda, štvrtok) všetky vyučovacie hodiny skrátené z pôvodných 45 na 30 minút

Poradie vyučovacích hodín zostáva nezmenené.

Zvonenie pre skrátené vyučovanie
1. 8:00  -  8:30
2. 8:40  -  9:10
3. 9:20  -  9:50
4. 10:10 - 10:40
5. 10:50 - 11:20
6. 11:30 - 12:00

 

Celý článok

Zmena termínu rodičovského združenia

Termín triednych schôdzok ZDRUŽENIA RODIČOV, sa z dôvodu školenia pedagogických zamestnancov prekladá na 

 16.4.2018 (pondelok) o 1600 hod.

Schôdzky rodičovského združenia sa uskutočnia v jednotlivých triedach.

Celý článok

2% z dane za rok 2017

Do 30.4.2018 je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane za rok 2017 občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Bližšie informácie spolu s editovateľným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane získate TU.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa 2. stupeň
0918 428 485 ZŠ zborovňa 1. stupeň
033 5548 123 škôlka
riaditel.zshrnciarovce@gmail.comsusková.hrnciarovce@gmail.com (výchovný poradca) 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vynášanie Moreny

Morena, Morena, kde si prebývala?..... Starodávne zvyky našich predkov sme si pripomenuli vynášaním Moreny.
Celý článok

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Spievanky

Dňa 18.4.2012 v popoludňajších hodinách sa v speváckej súťaži rozozvučali najkrajšie hlasy žiakov 1. stupňa. Spevákov prišli povzbudiť všetci žiaci zo školského klubu. Súťažiaci sa predstavili peknými piesňami, za ktoré boli ocenení potleskom i peknými  cenami. Viac
Celý článok

Exkurzia do Viedne

V piatok 13. apríla sa žiaci 8. ročníka a niekoľkí žiaci 7. ročníka zúčastnili na exkurzii do Viedne.  Viac 
Celý článok

Vynášanie Moreny

Pani vychovávateľky deti oboznámili s históriou a významom tejto zaujímavej ľudovej tradície a v jeden pekný marcový deň - 22.03.2012 - spoločne Morenu odprevadili na miesto, kde mala skončiť svoju moc.  Viac
Celý článok

Snehuliaci

Padaj sniežik, padaj nám... Túto pieseň si spievali deti v školskom klube a tešili sa z toho, koľko snehu napadlo. Vedeli, že konečne budú môcť stavať snehuliakov. Viac
Celý článok