Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň materských škôl

Pri príležitosti Dňa materských škôl sme si spoločne s deťmi pripravili niekoľko aktivít: výstavku historických fotografií, plagáty pri príležitosti sviatku, makety našej škôlky, návštevu materskej školy v susednej obci Zeleneč a oslavu.  Naši predškoláci navštívili svojich...
Celý článok

Púšťanie šarkanov

Na pobyte vonku dňa 14.10.2016 skupinka detí z triedy Sovičiek využila priaznivý vietor a neďaleko za dedinou popreháňala svojho šarkana po oblohe. Za úspešný let si vyslúžili medaily.
Celý článok

Veselé strašidielka

Veľa tekvíc sa urodilo, z každej sa strašidielko vykľulo! Z veselých tekvičiek sme sa tešili spolu s rodičmi.
Celý článok

Mesiac úcty k strarším

Dňa 29.9. popoludní sme pozvali do našej triedy sovičiek svojich starých rodičov. Pripravili sme malé spoločenské posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Milujeme svoje babičky a dedkov, želáme im len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a radosť zo svojich vnúčat.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Daj si čas

Snáď každý na škole by označil VI. ročník za najhlučnejší, najakčnejší a najsúťaživejší. Preto sme sa rozhodli využiť tento extrovertný potenciál triedy a prihlásili sme ju do relácie Daj si čas, ktorý má pod záštitou Slovenská televízia. Tá už z prihlášky vycítila potenciál...
Celý článok

Slávnostné otvorenie Obecnej knižnice

Slávnostného otvorenia Obecnej knižnice v nových priestoroch sa dňa 21.09.2018 zúčastnili aj žiaci našej školy. Po slávnostných príhovoroch sme si spoločne pozreli vynovené priestory knižnice. Jednotlivými oddeleniami nás sprevádzali známe literárne postavy, ktoré nám  prečítanými úryvkami...
Celý článok

Biela pastelka

Dňa 20.9.2018 sa naša škola a materská škola zapojili do zbierky určenej pre nevidiacich a slabozrakých ľudí na Slovensku pod názvom Biela pastelka. V tento deň sme vyzbierali sumu 115,92 €. Za Vašu pomoc všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili vyslovujeme v mene Únie nevidiacich...
Celý článok

Matematická súťaž Max

MAKS - matika s vtipom je celoročná súťaž, v ktorej využiješ viac zdravý rozum ako vzorce a poučky. Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj u tých, ktorí často odolávajú "školskej" matematike. Mnohí s prekvapením zistia, že zdolávanie (nielen) matematických problémov prináša radosť...
Celý článok

Dopravné ihrisko

Dňa 14. mája 2018 žiaci 3. – 4. ročníka a dňa 28. júna 2018 žiaci 1. – 2. ročníka sa zúčastnili zážitkového učenia na Dopravnom ihrisku RM JET v Trnave. Výučba pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti inštruktori pripravili žiakom...
Celý článok

Výtvarná súťaž „Memoriál Heleny Kocianovej“

Žiaci prvého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže „Memoriál Heleny Kocianovej“, ktorú organizovalo občianske združenie Kalokagatia Slovensko. Témou najmenších bola Olympiáda a ja. Žiaci si techniku volili sami. Naši žiaci boli vo svojej kategórií úspešní: 2. miesto získal M. Mikláš a 3....
Celý článok

Škola v prírode

V dňoch 28. mája 2018 až 1. Júna 2018 žiaci 2., 3. a 4. ročníka prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Súľov - Hradná v škole v prírode. Celý týždeň bol naším domovom penzión Štefánik. Veľmi pekný penzión, výborná strava, čerstvý vzduch, ale hlavne okolitá...
Celý článok

MDD

1. jún i tento rok opäť patril našim deťom. Prvostupniari súťažili v šiestich disciplínach a po úspešnom zvládnutí každej dostali pečiatku na svoju kartičku. Všetci samozrejme zvládli úplne všetky disciplíny a preto si zaslúžili sladké odmeny a schladili sa studenou zmrzlinou. Bc. Gabriela...
Celý článok

Exkurzia do Martina

Mesto Martin sa stalo už v minulosti centrom národnej kultúry Slovákov,  práve preto tu bol cieľ našej celodennej  literárno-historickej exkurzie, ktorú sme absolvovali 31.5.2018. Najskôr sme navštívili najstaršiu kultúrnu ustanovizeň Slovákov- Maticu slovenskú. Oboznámili sme...
Celý článok