SOVIČKY

Školký rok 2017-2018
   
Učiteľky: Adriana Hirnerová
  Beáta Prodajová - triedna učiteľka
   
1. Benko Filip
2. Do Gia Nhu
3. Hudeček Erik
4. Nguyen Huu Bao Chau
5. Trulíková Emma
6. Bachratá Laura
7. Slobodníková Simona
8. Hacherová Tamara
9. Dominová Lucia
10. Čepelová Vanessa
11. Bako Peter
12. Horník Damián
13. Lackovičová Veronika
14. Halmo Zara
15. Šesták Kristián
16. Žák Oliver
17. Ondrejičková Sára
18. Sabela Jakub
19. Nádaská Eliška
20. Kastlerová Michaela
21. Matula Samuel
22. Čambál Adam
23. Rubaninský Tomáš
24. Neščák Eduard
25. Prelovská Nela