Beseda s príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky

V rámci prevencie závislostí a sociálno-patologických javov sme 10.11.2016 privítali na našej škole príslušníčky Policajného zboru Slovenskej republiky. Tie mali pre žiakov pripravené zaujímavé besedy.

Šiestaci sa dozvedeli viac o kyberšikane a šikane, ako sa prejavuje a hlavne to, ako jej predchádzať.

Témou besedy žiakov 8. a 9. ročníka bolo Obchodovanie s ľuďmi. Žiaci sa oboznámili s nástrahami pracovných ponúk v zahraničí a pripomenuli si, na čo všetko treba dbať, ak sa raz rozhodnú odísť pracovať do zahraničia.

Mgr. E. Milučká