Cesta okolo sveta

Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Cesta okolo sveta, ktorú usporiadalo CVČ Kalokagatia. Prostredníctvom výtvarného prejavu žiaci stvárnili jednotlivé mestá sveta – ich najzaujímavejšie dominanty, zaujímavosti a nevšednosti, ako napr. Eiffelovu vežu, Čínsky múr, Big Ben, Šikmú vežu v Pise. Z našich žiakov sa na 1. mieste umiestnil J. Haršány so svojou priestorovou prácou. Srdečne gratulujeme!

 Mgr. Milada Mateková