Čítanie veľkých malým

Posledný predvianočný týždeň sa v našom literárnom kútiku stretli naši najstarší žiaci s najstaršími škôlkarmi. Deviataci si pre nich pripravili plnú hodinku čítania, dramatizovaného prednesu, ale aj interaktívnej spolupráce. Po dvojiciach sa snažili veľkáčov čosi naučiť, zaujať, pobaviť.

5-6 ročné deti nemali pred 15-ročnými žiadnu trému, hlásili sa, skúšali podľa básne pribiť klinček do dreva, poskladať ľudské telo či uhádnuť povolania a popritom všetkom si poprezerať aj našu školu, ktorá sa už o rok stane ich druhým domovom.