Dekanátne kolo Biblickej olympiády

22. marca 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili na dekanátnom kole Biblickej olympiády v Trnave. Po školskom kole, ktoré bolo v januári, nasledovala naša spoločná príprava nad knihou Genezis a Markovým evanjeliom. Otázky boli veľmi náročné a súperov bolo veľa. Tak sme radi, že spomedzi jedenástich tímov sme skončili na cennom 8.mieste. Blahoželáme našim žiakom Eme Skalkovej, Nine Gajdošíkovej a Samkovi Moncmanovi a tešíme sa s nimi, že reprezentovali našu školu a farnosť v takejto zaujímavej súťaži.

Mgr. Martina Zápražná