Diplomy úspešných riešiteľov súťaže iBobor

Uverejnili sme pdf verzie diplomov úspešných riešiteľov súťaže iBobor. Diplomy sú k dispozícií v článku pod menom konkrétneho žiaka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa tradične uskutoční v priebehu záverečnej rozlúčky so školským rokom, kde úspešní riešitelia obdržia diplom aj v tlačenej podobe. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme. 

Mgr. M. Neuová