Dopravné ihrisko

Dňa 14. mája 2018 žiaci 3. – 4. ročníka a dňa 28. júna 2018 žiaci 1. – 2. ročníka sa zúčastnili zážitkového učenia na Dopravnom ihrisku RM JET v Trnave. Výučba pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti inštruktori pripravili žiakom prednášku o cestnej premávke. Žiaci si zopakovali dopravné značky, križovatky a výbavu bicykla. Následne si získané informácie vyskúšali priamo na dopravnom ihrisku. Boli rozdelení do troch skupín: chodci, cyklisti a pedalkári, v ktorých sa postupne vystriedali. V závere žiaci získali vodičský preukaz.

Mgr. Milada Mateková