Fašiangový karneval

Fašiangové zvyky a tradície sme si pripomenuli v stredu, dňa 7. februára doobeda, fašiangovým karnevalom.