HOLLÉHO A ŠTÚROVE RÉTORICKÉ DRAHOVCE

Práve v deň, kedy oslavujeme  výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského 28.3., sa v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže – Hollého a Štúrove rétorické Drahovce.  Súťaž prebieha v dvoch kategóriách a v oboch sme mali zastúpenie. Našu školu v mladšej kategórii reprezentoval Patrik Pinkas zo VI.B a v staršej Lujza Zolvíková z VIII. ročníka. Obidvaja naši zástupcovia dokázali svoju šikovnosť, tvorivosť, fantáziu a precvičili si rétorické schopnosti. Súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a úroveň i dobrá atmosféra nás presvedčili o tom, že budúci rok sa v Drahovciach ukážeme znovu.

    

Mgr. Alena Susková