Hravá hodina slovenského jazyka u piatakov

Gro piatackého učiva predstavujú podstatné mená – ich vzory, gramatické kategórie a pravopis. Na utvrdenie učiva sa používa množstvo cvičení v pracovnom zošite či pravopisných doplňovačiek. Toto všetko majú už tohtoroční piataci za sebou. Nastal teda čas presvedčiť sa o ovládaní učiva.

Využila som krásny svetlý priestor na dolnej chodbe, kde vzniklo 5 pohodlných stanovíšť. Žiaci sa rozdelili do piatich tímov. Každé jedno stanovisko schovávalo niekoľko úloh zameraných na podstatné mená. Vypracovanie úloh trvalo jednotlivým skupinám takmer celú hodinu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať kooperáciu žiakov v skupine, vzájomné radenie si, škriepenie sa o vlastnej pravde a následné dopátranie sa k správnej odpovedi. Zároveň žiaci dokázali pracovať úplne potichu, aby nevyzradili odpoveď inému tímu. V tímoch sa vykryštalizovali vodcovské osobnosti, pasívni členovia boli poháňaní aktívnejšími.

Výsledkom aktivity nebolo len vyhodnotenie najrýchlejšej skupiny, ktorá mala aj najviac správnych odpovedí, ale vzájomné vyjadrenie sa žiakov o práci v tíme.

Úsmev na tvári, dobrý pocit z vykonanej práce, spolužiakom vysvetlené cvičenie – cieľ hodiny splnený!

Mgr. Alena Susková