Návšteva obecnej knižnice

Marec je mesiacom slovenských knižníc. Pri tejto príležitosti deti navštívili dňa 20. marca obecnú knižnicu.