Netradičná hodna slovenského jazyka u siedmakov

Hodinu slovenčiny sme ako vždy začali s úsmevom. Nesadli sme si však do lavíc, naopak, vytvorili sme si veľký priestor, v ktorom sme postávali ako jedna skupina. Do rúk sme dostali jeden veľký špagát, nožnice, papier a pero. Práca sa začala – všetci spolu sme boli ponorení do práce. Boli medzi nami i nezhody, avšak k výsledku sme sa napokon dopracovali. Celá trieda vytvorila za pomoci špagátu pojmovú mapu prídavných mien. Zapojilo sa sedemnásť žiakov – sedemnásť hláv. Každý predstavoval určitý pojem, ktorý musel aj vysvetliť.

Učivo zopakované, pojmy osvojené, môžeme ísť veselo ďalej!

Marcela Čmehýlová, VII. trieda