Prednáška - Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn

23.6.2017 absolvovali žiaci deviatej triedy zaujímavú prednášku s názvom Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn. Prednášku spojenú s prezentáciou zaujímavým spôsobom predniesla školiteľka Mgr. Anna Surjaková zo spoločnosti Progress education. Po prednáške bol priestor na diskusiu so žiakmi. Veríme, že aj táto prednáška pomohla našim deviatakom v ich vzdialenej príprave na manželstvo a rodičovstvo.

Mgr. Martina Zápražná