Predvianočné tvorivé dielne

Za predvianočnými tvorivými dielňami v adventnom období netreba vždy cestovať do Trnavy. Stačí prejsť do budovy našej základnej školy. Tam ôsmaci a deviataci pripravili bohatú nádielku materiálov, ktoré boli určené na výrobu vianočných výrobkov. Všetky tri oddelenia školského klubu sa rozdelili do dvoch tried, kde si ich už prerozdelili naši žiaci. Prvostupniarom sa venovali celé dve vyučovacie hodiny. Deti odchádzali domov so širokými úsmevmi a plnými rukami vlastnoručne vyrobených darčekov.

Mgr. Alena Susková