Prevádzka MŠ

Materská škola bude v školskom roku 2017/2018 v prevádzke do 20.7.2018.