Recitačná súťaž Hollého pamätník

Po absolvovaní triednych kôl recitačnej súťaže Hollého pamätník sa na našej škole v pondelok 26. februára uskutočnilo školské kolo. Pred značným obecenstvom a odbornou štvorčlennou porotou sa nám predstavilo spolu 20 nadaných recitátorov. Na základe výberu ukážky, zvládnutia textu a umeleckého prednesu sa v jednotlivých kategóriách umiestnili títo žiaci:

Kategória 2. - 4. ročník 

próza

1. miesto – Hana Susková (II. ročník)

2. miesto – Dominika Hornáková (IV. ročník)

3. miesto – Ela Marková (II.ročník)

poézia 

1. miesto – Viktória Adamcová (II. ročník)

2. miesto – Lukáš Rapant (II. ročník)

3. miesto – Michaela Starečková (IV. ročník)

Kategória 5.- 6. ročník 

próza

1. miesto – Mária Valentová (V. ročník)

2. miesto – František Rácz (VI.A)

3. miesto – Nina Reháková (VI.A.)

poézia

1. miesto – Marta Čavojská (V.ročník)

2. miesto – Martin Červenka (V.ročník)

3. miesto - Jakub Lovecký (V.ročník)

Kategória 7.-9. ročník 

próza

1. miesto – Karol Babčan (VII. ročník)

2. miesto – Marek Martinus (VII. ročník)

3. miesto - Marcela Čmehýlová (VII. ročník)

poézia

1. miesto – Lujza Zolvíková (VIII. ročník)

2. miesto – Tomáš Majerník (VII. ročník)

 

Do ďalšieho kola potupuje prvý v každej kategórii.