Školské kolo chemickej olympiády

Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa ho sedem žiakov deviateho ročníka. Najlepšie výsledky dosiahol Tomáš Majerník, ktorý sa stal aj úspešným riešiteľom tejto náročnej súťaže.

Mgr. Martina Neuová