Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, v ktorej ide o dôvtip, pozornosť a rýchlosť. Súťažilo 31 žiakov 1. stupňa a 79 žiakov 2. stupňa. My sme radi, že sa medzi nimi našli šikovní „matematici“. Najlepší z nich sa zúčastnia okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2019. 

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:

Kategória

Úspešní riešitelia

P3

Rubaninský Jakub

Libichová Romana

Rapant Lukáš

P4

Kuchar Šimon

Haršány Jakub

P5

Rubaninský Filip

Kolesová Kristína

Libich Oliver

Hornáková Dominika

P6

Vladovičová Veronika

Tlčík Marek

Lovecký Jakub

P7

Veselý Samuel

P8

Babčan Karol

Marko Silvester

 

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme.

Mgr. Petra Haladová