Športovo-pohybové hry

Počas celého roka fungoval na našej škole športovo-pohybový krúžok pre žiakov I. stupňa.

Žiaci súťažili, cvičili na športovom náradí a s rôznym náčiním. Hrali sa hry: futbal, basketbal, florbal, vybíjanú, zapamätanú, bedminton, hádzanú. Zlepšovali techniku behu, hodu. Na záver sme si aj zakorčuľovali. 27.2. si žiaci zmerali sily na Atletickej OLYPMIÁDE. Súťažili v behu na 60m, hod na cieľ, skok z miesta, bežecký slalom...

Všetci boli víťazi a dosiahli výborný čas.

"Veni vidi vici" - "Prišiel som, videl som, zvíťazil som" (J. Caesar)

Mgr. Katarína Debnárová