Stolnotenisový turnaj

Vrámci projektu Zdravá škola usporiadali dňa 21.3.2012 p. uč. Ondrejičková a Vargová stolnotenisový turnaj.

 Viac