Týždeň zdravej výživy

Určite bude každý súhlasiť s tým, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Zdravie si musíme vážiť a zároveň sa správať tak, aby sme si ho udržali. Zdravé telo a zdravý duch sú pre väčšinu ľudí samozrejmosťou, avšak zabúdajú, že zlé návyky nás oň môžu pripraviť. Nedostatok pohybu či nesprávne zloženie jedálneho lístka sú pre niektorých každodennou realitou, za ktorú sa nám našej telo určite nepoďakuje.

Aj tento školský rok sa žiaci rozhodli, že budú jeden týždeň venovať téme zdravia a upevňovania dobrých zvykov, ktoré smerujú k trvalému udržaniu zdravia.

V týždni od 23. do 27. septembra sme sa na prvom stupni venovali témam o zdravej výžive. 

Pondelok sme odštartovali tvorbou poučených násteniek a projektov na tému zdravej stravy a vitamínov. Každá trieda sa venovala tejto aktivite na takej úrovni, v akej dokázala téme rozumieť. Deti uplatnili svoje vedomosti aj výtvarný talent. 

Viac foto

utorok žiaci čítali rozprávky o jablkách, ovocí a zelenine. Žiaci 4. ročníka povymýšľali  zaujímavé a veselé básničky . V tento deň sme vyhlásili aj súťaž o najkrajšie jablko.

Streda bola dňom športu. Triedy boli rozdelené podľa farieb olympijského symbolu. Päť tried  - päť farieb. Žiaci súťažili v streľbe na bránu, beh cez prekážky, rýchlostnom behu, hádzaní a skokoch. Každá trieda potom vyhodnotila svojho najlepšieho športovca. Toto sú víťazi v jednotlivých triedach.

1. ročník – Filip Holík

2. A – Jakub Hittrich

2. B – Samuel Moncman

3. ročník – Michal Čavojský

4. ročník – Martin Moncman

Viac foto

Súťaž o najkrajšie jabĺčko vyhralo mini jabĺčko Miška Čavojského z 3. ročníka. 

Viac foto

Vo štvrtok sme sa s troškou sebazaprenia rozhodli vzdať sladkostí. Väčšina detí túto bojovú úlohu úspešne zvládla. Namiesto sladkostí si potom žiaci v triedach pripravili ovocné a zeleninové misy, ktoré spoločne cez prestávky skonzumovali. 

 Viac foto 

piatok sme sa tvorili ovocie a zeleninu z odpadových materiálov. Jabĺčka vyrobené z vrchnákov plastových fliaš sú ozajstným umeleckým zážitkom. 

Viac foto

Tento spoločný týždeň bol zaujímavý a úspešný. Pripomenuli sme si, že do veľkej miery dokážeme naše zdravie ovplyvňovať a že naše návyky rozhodujú o našom zdraví alebo aj chorobe.