Vynášanie Moreny

Morena, Morena, kde si prebývala?.....

Starodávne zvyky našich predkov sme si pripomenuli vynášaním Moreny.