Výtvarná súťaž „Memoriál Heleny Kocianovej“

Žiaci prvého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže „Memoriál Heleny Kocianovej“, ktorú organizovalo občianske združenie Kalokagatia Slovensko. Témou najmenších bola Olympiáda a ja. Žiaci si techniku volili sami. Naši žiaci boli vo svojej kategórií úspešní: 2. miesto získal M. Mikláš a 3. miesto M. Šilhár. Okrem toho boli udelené čestné uznania, kde zaujala svojou kresbičkou I. Šturdíková a D. Sládeček. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa dobrých nápadov pri ďalšom tvorení.

Mgr. Katarína Reháková