Zmena telefónneho čísla

Telefónne číslo do zborovne 1. stupňa bolo zmenené na 0918 428 485.