Zmrzlina ku Dňu detí

Na Deň detí pohostil pán Hutár všetkých škôlkarov výbornou zmrzlinou podľa vlastného výberu.