Súťaže a olympiády 2017/2018

Matematická súťaž Max

MAKS - matika s vtipom je celoročná súťaž, v ktorej využiješ viac zdravý rozum ako vzorce a poučky. Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj u tých, ktorí často odolávajú "školskej" matematike. Mnohí s prekvapením zistia, že zdolávanie (nielen) matematických problémov prináša radosť a uspokojenie. MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určený všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. 

Do tejto osemkolovej celoročnej zaujímavej súťaže bolo zapojených 20 žiakov našej školy. Oni sami vedia, že okrem rozvoja kreativity a logického myslenia sme sa popasovali s vytrvalosťou a tiež s dodržaním termínu na odoslanie správnych odpovedí. :-)

Všetkým vytrvalcom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. Najviac úspešná bola Lea Pestún, ktorá vo svojej ôsmackej kategórii bola na 1. mieste v kraji a 1.- 16. mieste v SR. V kategórii piatakov sa najviac darilo dvojici Jakub Lovecký a Marek Tlčík, ktorí sa umiestnili na 3. mieste v kraji a 36.- 38. mieste v SR. Šiestaci bojovali až do posledného kola a najúspešnejšou šiestačkou bola Nina Reháková. Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Výtvarná súťaž „Memoriál Heleny Kocianovej“

Žiaci prvého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže „Memoriál Heleny Kocianovej“, ktorú organizovalo občianske združenie Kalokagatia Slovensko. Témou najmenších bola Olympiáda a ja. Žiaci si techniku volili sami. Naši žiaci boli vo svojej kategórií úspešní: 2. miesto získal M. Mikláš a 3. miesto M. Šilhár. Okrem toho boli udelené čestné uznania, kde zaujala svojou kresbičkou I. Šturdíková a D. Sládeček. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa dobrých nápadov pri ďalšom tvorení.

Mgr. Katarína Reháková

Celý článok

Najväčšia medzinárodná žiacka súťaž KLOKAN

Tento školský rok sa do tejto matematickej medzinárodnej súťaže zapojilo 67000 žiakov na 1453 školách na Slovensku. Z našej školy sa zapojilo 51 žiakov, z toho 11 klokankov prvákov, 3 klokankovia druháci, 6 klokankov tretiakov, 7 klokankov štvrtákov, 4 školáci piataci, 8 školáci šiestaci, 2 benjamíni siedmaci a 10 benjamíni ôsmaci. Tí najmladší si zaslúžia pochvalu, pretože si zmerali svoje sily s úlohami z matematiky a niektorí stihli Klokanovi nakresliť aj pekný obrázok. :-) Tí starší už kresliť nestíhali, lebo úlohy ich poriadne zamestnali. Šampiónom školy sa stal Silvester Marko, ktorý tento titul získal s minimálnym náskokom pred našou skoro šampiónkou školy Ninou Rehákovou.

Všetci klokanisti dostali diplom a zaujímavú ceruzku a tí s najvyšším počtom bodov aj zaujímavé ceny.

Mgr. Martina Zápražná

 

Celý článok

Okresné kolo matematickej olympiády

17.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v Trnave. Veľmi nás teší, že našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovali tieto tri sympatické žiačky: Nicol Nižnanová a Nina Reháková súťažili v kategórii Z6, Nina Skalková v kategórii Z8. Na tomto mieste ešte chceme dodať, že v kategórii Z5, ktorá sa uskutočnila v januári, našu školu reprezentoval piatak Dávid Nádaský.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Obvodné kolo súťaže Hollého pamätník

Výborný úspech dosiahli naši žiaci na obvodnom kole  recitačnej súťaže Hollého pamätník, ktorá sa uskutočnila dňa 28.3.2018 v Trnave. Karol Babčan zo siedmeho ročníka obsadil 3. miesto a Mária Valentová z piateho ročníka 1. miesto. Obaja žiaci postupujú do vyššieho kola.

 

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

HOLLÉHO A ŠTÚROVE RÉTORICKÉ DRAHOVCE

Práve v deň, kedy oslavujeme  výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského 28.3., sa v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže – Hollého a Štúrove rétorické Drahovce.  Súťaž prebieha v dvoch kategóriách a v oboch sme mali zastúpenie. Našu školu v mladšej kategórii reprezentoval Patrik Pinkas zo VI.B a v staršej Lujza Zolvíková z VIII. ročníka. Obidvaja naši zástupcovia dokázali svoju šikovnosť, tvorivosť, fantáziu a precvičili si rétorické schopnosti. Súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a úroveň i dobrá atmosféra nás presvedčili o tom, že budúci rok sa v Drahovciach ukážeme znovu.

    

Mgr. Alena Susková

Celý článok

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

22. marca 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili na dekanátnom kole Biblickej olympiády v Trnave. Po školskom kole, ktoré bolo v januári, nasledovala naša spoločná príprava nad knihou Genezis a Markovým evanjeliom. Otázky boli veľmi náročné a súperov bolo veľa. Tak sme radi, že spomedzi jedenástich tímov sme skončili na cennom 8.mieste. Blahoželáme našim žiakom Eme Skalkovej, Nine Gajdošíkovej a Samkovi Moncmanovi a tešíme sa s nimi, že reprezentovali našu školu a farnosť v takejto zaujímavej súťaži.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Klokan

19.3.2019 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej, najväčšej matematickej súťaže KLOKAN. V minulom roku bolo do tejto súťaže zapojených 6 milónov detí zo 65 krajín. Zo Slovenska riešilo klokanovské testy 64 tisíc detí. Sme radi, že v tomto roku sa takmer tretina žiakov našej školy zapojila do klokanovskej medzinárodnej rodiny. Uvidíme, kde sa umiestnia v porovnaní so svojími rovesníkmi z rôznych krajín sveta. Netrpezlivo čakáme na výsledky, o ktorých vás budeme informovať v priebehu apríla.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Matematická súťaž MAKSÍK

Niektorí žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú v celoročnej matematickej súťaži, kde sa môžu presvedčiť, že rozmýšľanie môže byť spojené so zábavou. Dáva im šancu prejaviť svoju tvorivosť nielen v matematike, ale aj vo vymýšľaní príbehov a kreslení obrázkov, ktorými sú úlohy ilustrované. Je inšpiráciou a pomocníkom pri rozvíjaní logického myslenia a tvorivosti žiakov.

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Súťaž v speve ľudovej piesne

"Spievajže si, spievaj  spevavé stvorenie, veď je spev najmilšie tvoje potešenie.

Spievajže si, spievaj, vylej žiale svoje, veď je spev jediné poľahčenie tvoje.

Slovensky si spievaj, i v zime i v lete, veď to najkrajší spev na tom Božom svete."

slovenská ľudová

V mesiaci marec sa na našej škole konali triedne kolá v speve ľudovej piesni. Speváci z tried postúpili do školského kola, ktoré sa konalo dňa 15. marca 2018. Súťažilo 27 spevákov a porota mala neľahkú úlohu vybrať toho najspevavejšieho slávika.

Deti súťažili v troch kategóriách:

I. kategória 1.- 3. ročník: 1. miesto I. Petrášová, 2. miesto V. Adamcová, 3. Miesto L. Rapant,

II. kategória 4.- 6. ročník: 1. miesto M. Valentová, 2. miesto F. Rácz, 3. miesto E. Petrášová,

III. kategória 7.- 9. ročník: 1. miesto T. Kováč, 2. Miesto M. Martinus, 3. Miesto J. Hornáček

IV. kategória učitelia kvarteto: Maťka Z., Katka D., Miladka M., Zuzka M.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že našli krásu v ľudovej piesni.

Mgr. Katarína Debnárová

Celý článok