Súťaže a olympiády 2017/2018

Zimná výtvarná súťaž

Počas mesiacov november a december prebiehala na I. stupni školská výtvarná súťaž.

Zapojili sa všetci žiaci a okrem pekných kresbičiek na tému Zima, Vianoce, Mikuláš,  odovzdali aj zaujímavé priestorové práce. Za každú triedu sa našli víťazi i keď rozhodovanie bolo náročné . Víťazné práce boli vybrané na základe hlasovania.

Hlasovali zamestnanci školy, učitelia a aj žiaci vyšších ročníkov.

I.ročník

1. miesto Simona Hirmajerová

2. miesto Magdaléna Haršányová

3. miesto Hana Hittrichová

II. ročník

1. miesto Enya Romana Libichová

2. miesto Ariana Kupčíková

3. miesto Adam Herega

III. ročník

1. miesto Laura Pestún

2. miesto Ela Marková

3. miesto Natália Hrobárová

IV. ročník

1. miesto Katarína Valentová

 2. miesto Dominika Hornáková

3. miesto Lucia Trnavská

Čestné uznanie: Sára Svetová, Dominika Gubricová

Všetky práce  boli prekrásne a budú vystavené v KD Hrnčiarovciach, kde si ich môžete pozrieť.

Mgr. Katarína Debnárová

 

Celý článok

Šarkaniáda 2017

Dňa 24. 11. 2017 sa na našej škole konala Šarkaniáda. Zúčastnili sa jej žiaci prvého stupňa, ktorý si vyrobili nádherných šarkanov z rôznorodého materiálu. Žiaci predstavili svojich šarkanov, ktorým vymýšľali zaujímavé mená. Kým sa porota trápila nad výberom najkrajšieho šarkana, žiaci si overili svoje vedomosti v jesennom kvíze, zasúťažili si vo veselých jesenných súťažiach. Nakoniec si otestovali svojich šarkanov na školskom dvore, ktorý lietali nad našou školou. Po „leteckej“ prehliadke porota vyhlásila výsledky súťaže o najkrajšieho šarkana. Na 1. mieste sa umiestnila Ella Petrášová (4. ročník), na 2. mieste Miška Starečková (4. ročník), na 3. mieste Filip Tománek (1. ročník) a na 4. mieste Sára Svetová (4. Ročník). A samozrejme sme ocenili aj ostatných žiakov za ich tvorivú prácu a fantáziu pri zhotovovaní šarkanov a za skvelú účasť na tohtoročnej Šarkaniáde. 

Celý článok

On-line informatická súťaž iBobor

Od 8. do 10. novembra 2017 prebiehala pod vedením pani učiteľky Neuovej na našej škole on-line informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 9. ročníka, ktorí boli podľa veku rozdelení do štyroch kategórii. Pokojné a ničím nerušené prostredie pri riešení úloh žiakom zo všetkých síl zabezpečovali pani učiteľky, ktoré ich vyučujú informatiku.

  

Úspešnými riešiteľmi súťaže iBobor v školskom roku 2017/2018 sú

v kategórii Drobci: Jakub Žák, Lukáš Rapant, Erik Moncman, Jakub Haršány

v kategórii Bobríci: Jakub Lovecký, Kristína Kolesová, Veronika Vladovičová, Samuel Halada

v kategórii Benjamíni: Timotej Kováč, Silvester Marko, Patrícia Ohrablová

v kategórii Kadeti: Nela Hlavatová, Filip Pažitný, Martin Pápay, Radoslava Dzurková, Ema Skalková, Timotej Vraník, Nina Gajdošíková.

Mgr. Martina Neuová

Celý článok