Súťaže a olympiády 2017/2018

Okresné kolo matematickej olympiády

17.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v Trnave. Veľmi nás teší, že našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovali tieto tri sympatické žiačky: Nicol Nižnanová a Nina Reháková súťažili v kategórii Z6, Nina Skalková v kategórii Z8. Na tomto mieste ešte chceme dodať, že v kategórii Z5, ktorá sa uskutočnila v januári, našu školu reprezentoval piatak Dávid Nádaský.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Obvodné kolo súťaže Hollého pamätník

Výborný úspech dosiahli naši žiaci na obvodnom kole  recitačnej súťaže Hollého pamätník, ktorá sa uskutočnila dňa 28.3.2018 v Trnave. Karol Babčan zo siedmeho ročníka obsadil 3. miesto a Mária Valentová z piateho ročníka 1. miesto. Obaja žiaci postupujú do vyššieho kola.

 

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

HOLLÉHO A ŠTÚROVE RÉTORICKÉ DRAHOVCE

Práve v deň, kedy oslavujeme  výročie narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského 28.3., sa v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže – Hollého a Štúrove rétorické Drahovce.  Súťaž prebieha v dvoch kategóriách a v oboch sme mali zastúpenie. Našu školu v mladšej kategórii reprezentoval Patrik Pinkas zo VI.B a v staršej Lujza Zolvíková z VIII. ročníka. Obidvaja naši zástupcovia dokázali svoju šikovnosť, tvorivosť, fantáziu a precvičili si rétorické schopnosti. Súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a úroveň i dobrá atmosféra nás presvedčili o tom, že budúci rok sa v Drahovciach ukážeme znovu.

    

Mgr. Alena Susková

Celý článok

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

22. marca 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili na dekanátnom kole Biblickej olympiády v Trnave. Po školskom kole, ktoré bolo v januári, nasledovala naša spoločná príprava nad knihou Genezis a Markovým evanjeliom. Otázky boli veľmi náročné a súperov bolo veľa. Tak sme radi, že spomedzi jedenástich tímov sme skončili na cennom 8.mieste. Blahoželáme našim žiakom Eme Skalkovej, Nine Gajdošíkovej a Samkovi Moncmanovi a tešíme sa s nimi, že reprezentovali našu školu a farnosť v takejto zaujímavej súťaži.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Klokan

19.3.2019 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej, najväčšej matematickej súťaže KLOKAN. V minulom roku bolo do tejto súťaže zapojených 6 milónov detí zo 65 krajín. Zo Slovenska riešilo klokanovské testy 64 tisíc detí. Sme radi, že v tomto roku sa takmer tretina žiakov našej školy zapojila do klokanovskej medzinárodnej rodiny. Uvidíme, kde sa umiestnia v porovnaní so svojími rovesníkmi z rôznych krajín sveta. Netrpezlivo čakáme na výsledky, o ktorých vás budeme informovať v priebehu apríla.

Mgr. Martina Zápražná

Celý článok

Matematická súťaž MAKSÍK

Niektorí žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú v celoročnej matematickej súťaži, kde sa môžu presvedčiť, že rozmýšľanie môže byť spojené so zábavou. Dáva im šancu prejaviť svoju tvorivosť nielen v matematike, ale aj vo vymýšľaní príbehov a kreslení obrázkov, ktorými sú úlohy ilustrované. Je inšpiráciou a pomocníkom pri rozvíjaní logického myslenia a tvorivosti žiakov.

Mgr. Irena Ondrejičková

Celý článok

Pytagoriáda

13. a 14.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagorády na ZŠ Gorkého v Trnave. Našu školu reprezentovali Samuel Vančo, David Nádaský, Nina Reháková a Silvester Marko. So šikovnými súpermi a zaujímavými úlohami sa popasovali v krátkom čase. David Nádaský medzi piatakmi zaostal za víťazom len o tri body a Nina Reháková medzi šiestakmi dokonca len o dva body. Všetkým štyrom našim žiakom blahoželáme a sme radi, že takto pekne reprezentovali našu školu v tejto matematickej súťaži.

výsledky Pytagoriády

Mgr. Martina Zápražná

 

Celý článok

Recitačná súťaž Hollého pamätník

Po absolvovaní triednych kôl recitačnej súťaže Hollého pamätník sa na našej škole v pondelok 26. februára uskutočnilo školské kolo. Pred značným obecenstvom a odbornou štvorčlennou porotou sa nám predstavilo spolu 20 nadaných recitátorov. Na základe výberu ukážky, zvládnutia textu a umeleckého prednesu sa v jednotlivých kategóriách umiestnili títo žiaci:

Kategória 2. - 4. ročník 

próza

1. miesto – Hana Susková (II. ročník)

2. miesto – Dominika Hornáková (IV. ročník)

3. miesto – Ela Marková (II.ročník)

poézia 

1. miesto – Viktória Adamcová (II. ročník)

2. miesto – Lukáš Rapant (II. ročník)

3. miesto – Michaela Starečková (IV. ročník)

Kategória 5.- 6. ročník 

próza

1. miesto – Mária Valentová (V. ročník)

2. miesto – František Rácz (VI.A)

3. miesto – Nina Reháková (VI.A.)

poézia

1. miesto – Marta Čavojská (V.ročník)

2. miesto – Martin Červenka (V.ročník)

3. miesto - Jakub Lovecký (V.ročník)

Kategória 7.-9. ročník 

próza

1. miesto – Karol Babčan (VII. ročník)

2. miesto – Marek Martinus (VII. ročník)

3. miesto - Marcela Čmehýlová (VII. ročník)

poézia

1. miesto – Lujza Zolvíková (VIII. ročník)

2. miesto – Tomáš Majerník (VII. ročník)

 

Do ďalšieho kola potupuje prvý v každej kategórii.

Celý článok

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Výborný úspech dosiahol náš žiak Karol Babčan, ktorý sa dňa 15.2.2018 zúčastnil Okresného kola Dejepisnej olympiády a v silnej konkurencii obsadil druhé miesto. Týmto výsledkom si zabezpečil postup do krajského kola, kde mu všetci budeme držať palce.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Školské kolo chemickej olympiády

Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa ho sedem žiakov deviateho ročníka. Najlepšie výsledky dosiahol Tomáš Majerník, ktorý sa stal aj úspešným riešiteľom tejto náročnej súťaže.

Mgr. Martina Neuová

Celý článok