Aktivity žiakov 2017-2018

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Dňa 25.4.2018 našu školu navštívila známa spisovateľka Gabriela Futová. Minulý rok sme jej ako vtedajší siedmaci s pomocou pani učiteľky Suskovej napísali, či by k nám nechcela prísť. Vymenili sme si mnoho správ a mailov. Sme teda šťastní, že naše pozvanie prijala a mohli sme s ňou zažiť krásnu...
Celý článok

Posledný predvianočný deň v škole

Na školskom parlamente sa žiaci dohodli na tom, ako strávia posledný predvianočný deň v škole. Zhodli sa na rovnakom programe, aký bol minulý rok. Dievčence rozvoňali vestibulu školy vianočným pečivom, chlapci minuli poslednú svoju energiu v Predvianočnom futbalovom turnaji. Silu do...
Celý článok

Čítanie veľkých malým

Posledný predvianočný týždeň sa v našom literárnom kútiku stretli naši najstarší žiaci s najstaršími škôlkarmi. Deviataci si pre nich pripravili plnú hodinku čítania, dramatizovaného prednesu, ale aj interaktívnej spolupráce. Po dvojiciach sa snažili veľkáčov čosi naučiť, zaujať,...
Celý článok

Predvianočné tvorivé dielne pre 1. stupeň

Dňa 13.12.2017 sa v čase medzi 14:00-16:00 uskutočnili predvianočné tvorivé dielne. Zorganizovali ich žiaci 8. a 9. ročníka pre deti zo školského klubu. Žiaci si sami nakúpili materiál, vymysleli výrobky, vyzdobili triedy, prichystali odmeny a... boli pripravení na prácu so štyridsiatimi deťmi...
Celý článok