Aktivity žiakov 2017-2018

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Dňa 25.4.2018 našu školu navštívila známa spisovateľka Gabriela Futová. Minulý rok sme jej ako vtedajší siedmaci s pomocou pani učiteľky Suskovej napísali, či by k nám nechcela prísť. Vymenili sme si mnoho správ a mailov. Sme teda šťastní, že naše pozvanie prijala a mohli sme s ňou zažiť krásnu besedu, ktorá sa odohrávala v našom čitateľskom kútiku. Najskôr prišli deti z prvého stupňa, ktoré jej aktívne kládli otázky a pani spisovateľka im na ne s radosťou odpovedala. Mnohí si kúpili jej knihy, chceli od nej podpis či fotku. Potom prišli druhostupniari, ktorí si pre pani spisovateľku prichystali pohostenie aj darčeky. Pýtali sme sa na všetko - na život, význam diel i na začiatky jej tvorby. Dozvedeli sme  sa množstvo zaujímavostí, veľa sme sa aj zasmiali. Gabriela Futová sa na záver besedy vyjadrila, že ešte nikdy nezažila, aby jej besedu pripravovali žiaci, bola z toho nadšená a veľmi sa jej u nás páčilo. My sme si besedu veľmi užili, teší nás jej pozitívny ohlas a okrem nášho ĎAKUJEM sme jej venovali i vlastnoručne vyrobený hrnček z Hrnca.

Lujza Zolvíková, VIII. roč.

Celý článok

Starší žiaci čítajú mladším

Marec je mesiacom knihy a z tejto príležitosti sa na našej škole konali rôzne podujatia. Jednou z nich boli hodiny čítania, kde starší žiaci čítali mladším. Žiaci 8. a  9. ročníka prišli na hodiny čítania k žiakom 1. stupňa. Na hodine pracovali so žiakmi v skupinkách, pričom v každej na nich čakala iná úloha- hádanky, úlohy na postreh, pokusy. Cieľom bolo vzbudiť u žiakov 1.- 4. ročníka záujem o čítanie a úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením. Pri záverečnom hodnotení naši najmenší ohodnotili hodinu palcom hore.

Mgr. Katarína Reháková

Celý článok

Posledný predvianočný deň v škole

Na školskom parlamente sa žiaci dohodli na tom, ako strávia posledný predvianočný deň v škole. Zhodli sa na rovnakom programe, aký bol minulý rok. Dievčence rozvoňali vestibulu školy vianočným pečivom, chlapci minuli poslednú svoju energiu v Predvianočnom futbalovom turnaji. Silu do zápasov im dodávala aj myšlienka na sladké koláčiky, ktorými ich dievčatá sľúbili na záver odmeniť. Atmosféru vianočného pohodového pečenia spríjemňovali nielen koledy, ale i naživo spievané piesne v podaní piatačky Majky Valentovej. Posledný decembrový deň v škole všetkých príjemne naladil na vianočný pokoj, oddych a radosť zo sladkého ničnerobenia.

Mgr. Alena Susková

 

 

Celý článok

Čítanie veľkých malým

Posledný predvianočný týždeň sa v našom literárnom kútiku stretli naši najstarší žiaci s najstaršími škôlkarmi. Deviataci si pre nich pripravili plnú hodinku čítania, dramatizovaného prednesu, ale aj interaktívnej spolupráce. Po dvojiciach sa snažili veľkáčov čosi naučiť, zaujať, pobaviť.

5-6 ročné deti nemali pred 15-ročnými žiadnu trému, hlásili sa, skúšali podľa básne pribiť klinček do dreva a popritom všetkom si poprezerať aj našu školu, ktorá sa už o rok stane ich druhým domovom.

Mgr. Alena Susková

 

Celý článok

Predvianočné tvorivé dielne pre 1. stupeň

Dňa 13.12.2017 sa v čase medzi 14:00-16:00 uskutočnili predvianočné tvorivé dielne. Zorganizovali ich žiaci 8. a 9. ročníka pre deti zo školského klubu. Žiaci si sami nakúpili materiál, vymysleli výrobky, vyzdobili triedy, prichystali odmeny a... boli pripravení na prácu so štyridsiatimi deťmi :) 

Rozdelili sa medzi tri triedy a začali pracovať. Každý výrobok si deti mohli zobrať domov. Okrem neho deti za každý urobený výrobok dostali malú sladkú odmenu. Detičky si výrobky pochvaľovali, hovorili, ako sa im páčia a povedali, že už sa tešia na dielničky, ktoré sa snáď uskutočnia opäť o rok. Každé dieťa odišlo spokojné a vysmiate s peknými výrobkami.

Všetci ôsmaci a deviataci sa celý čas ani nezastavili a celé dve hodiny sa venovali iba deťom. So všetkým, čo nevedeli, im s radosťou pomohli a boli k nim tiež veľmi milí aj napriek tomu, že ku koncu už boli dosť unavení. Najkrajší pocit však prišiel až na záver – radosť sám zo seba a z dobre vykonanej práce.

Ema Skalková (8. ročník)

Celý článok