Kultúrne aktivity uskutočnené v šk. roku 2014/2015

Exkurzia do Skalice

V stredu 24. júna sme so žiakmi 5. - 8. ročníka navštívili mesto Skalica. V úvode exkurzie sme sa vďaka ochotnej a trpezlivej sprievodkyni oboznámili s históriou Františkánskeho kláštora a ďalších zaujímavých pamiatok, vystúpili sme na mestskú vežu a obdivovali zručnosť majstra pri pečení tradičného Skalického trdelníka. Najviac sme sa však tešili z plavby po Baťovom kanáli, počas ktorej sme navštívili aj technickú pamiatku Výklopník. 

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Medzinárodný deň detí

1. júna zažili žiaci 1.stupňa dopoludnie plné zábavy. Deti si mohli vyskúšať streľbu z luku i z kuše, zaskákali si v nafukovacom hrade a trampolíne, triafali loptičkou do levovej tlamy, prestrojení za rytierov zdolávali príšery v rozprávkovom lese. Deň detí zavŕšila bublinková diskotéka na školskom dvore.

O zábavu žiakov sa postaral tím animátorov z agentúry STEPUP– svet zábavy a umenia. (www.stetup.sk) 

Mgr. Ľ. Brunovská

Celý článok

Digiškola na kolesách

V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva zavítala 28.mája putovná digitálna učebňa – Digiškola na kolesách do Trnavy. Žiaci 5.ročníka si mohli naživo vyskúšať ako Digiškola funguje. Na vlastné oči zistili, aké je zábavné učiť sa v digitálnej triede. Zažili veľa zábavy i poučenia. Pracovali v simulačných triedach s interaktívnymi tabuľami a tabletmi. Zasúťažili si aj s moderátorom Andrejom Bičanom v zábavnej súťaži – 5 proti 5. 

Mgr. Ľ. Brunovská

Celý článok

Beseda so spisovateľkou

Dňa 3.5.2015 sa žiaci 1. ročníka a ŠKD stretli v krásnej záhrade Knižnice J. Fándlyho v Trnave na besede so spisovateľkou Gabrielou Spustovou, aby predstavila svoje najnovšie knižky – Mačiatka Justín a Lili, Veršované bájky a Tŕňové mesto.

Celý článok

Hollého pamätník

Súťaž v umeleckom prednese Hollého pamätník bola v tomto školskom roku pre nás zvlášť úspešná, pretože ukázala, že nám rastie nový mladý talent. Žiačka 2. ročníka Mária Valentová prekvapila prednesom úryvku z knihy Nataši Tanskej S dievčiskom sa nehráme už v školskom kole. Nasledovali úspechy v obvodnom, okresnom i krajskom kole. Výrazný prednes a skromné vystupovanie malej recitátorky si podmanili aj ostatných pedagogických zamestnancov, keď im svoj úryvok predniesla pri príležitosti Dňa učiteľov. 

Celý článok

Exkurzia do Rakúska

Exkurzia bola zameraná okrem zdokonaľovania jazyka aj na obohatenie poznatkov o histórii krajiny. Cestou sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého o dejinách a hospodárstve štátu. Vo výrobni Hauswirth v Kittsee sa žiaci oboznámili s tradičnou výrobou čokolády. Nasledovali rímske vykopávky v archeologickom parku Carnuntum a záver exkurzie žiaci strávili vo Familienparku Neusiedlersee.

Celý článok

Školské kolo súťaže Hollého pamätník

Školské kolo súťaže Hollého pamätník sa na našej škole uskutočnilo 25. februára 2015. Žiaci tradične súťažili v prednese poézie a prózy. 

Porota: Mgr. M. Lapošová, Mgr. M. Vincová a Mgr. Ľ. Mandáková. 

Výsledky školského kola:

1. Kategória

Umiestnenie Meno súťažiaceho Trieda
Próza    
1. miesto Mária Valentová 2.
2. miesto Laura Marková  3.B
3. miesto Jakub Lovecký 2.
Poézia    
3. miesto Sebastián Tomly 3.B

2. Kategória

Umiestnenie Meno súťažiaceho Trieda
Próza    
1. miesto Marcela Čmehýlová 4.
2. miesto Marek Martinus 4.
3. miesto Karol Babčan 4.
  Lujza Zolvíková 5.
Poézia    
1. miesto Marcel Škorec 5.
2. miesto Timotej Kováč 4.

3. Kategória

Umiestnenie Meno súťažiaceho Trieda
Próza    
2. miesto Emma Jurinová 7.
3. miesto Martina Hurajtová 8.

 

Celý článok

Výchovný koncert Alica v krajine zázrakov

Vo štvrtok 29. januára absolvovala naša škola v Galante výchovný koncert tanečnej skupiny Clis s názvom Alica v krajine zázrakov. Tanečná skupina Clis vznikla v roku 1990 pri Základnej umeleckej škole v Senici s počtom 12 členov. Počas svojho pôsobenia prešla mnohými zmenami. Dnes má skupina viac ako 120 členov vo veku 4-21 rokov a pôsobí pod Kultúrnou a umeleckou agentúrou Panoráma pri ZŠ G.Dusíka v Galante a pri Dome Kultúry v Dunajskej Lužnej . Skupina Clis má v tanečnej oblasti za sebou mnoho úspechov v celoslovenských i medzinárodných súťažiach. 

Hoci skupina získala počas svojho pôsobenia množstvo ocenení, jej prioritou je najmä príprava komerčných celovečerných programov, v ktorých vždy vystupujú všetky deti. Clis  od svojho vzniku odprezentoval  29 celovečerných koncertov. Prvý samostatný program v roku 1994 bol uvedený pod názvom „Clis, na scénu!" a medzi najúspešnejšie projekty patria najmä tie z posledných rokov, ktoré sú tématicky spracované do muzikálových príbehov: „ Po poslednom zvonení…(2002)", „Každý okamih (2003)", „ Cirkus CLIS(2004)",  „Z rozprávky
až na severný pól (2004)", „Happy Birthday (2005)", „Clis okolo sveta (2005)", „Babi natoč gramofón (2006)", „Múzeum voskových figurín" (2006), „A je to!!! (2006)", „Na Hrane (2007)", „ Nie sú Vianoce ako Vianoce (2007)",  „Zatiaľ sa tu žiť ešte dá...Ale?! (2008)" a „Niečo končí, niečo začína (2008)", „Ži a nechaj žiť"(2009), „GRINCH"(2010), „The King"(2010), „20.years on the stage"(2010), „Zblúdené Svedomie" (2011), „Pýcha a pokora“ (2011), „Pridať priateľa“ (2012), „Lexikón slušného správania“ (2012), „Dané slovo“ (2013), „Pandorina skrinka“ (2013), „A je to“ (2014). „Alica v krajine zázrakov“ (2015) na ktorom sa zúčastnili aj žiaci 1.-9. Ročníka našej školy.

Mgr. L. Porubská

zdroj

Celý článok

Exkurzia žiakov 7. a 9. ročníka

Dňa 11.12.2014 navštívili žiaci 7. a 9. ročníka galériu Jána Koniarka v Trnave. Galéria sa zameriava na výtvarné umenie 20. a 21. storočia, na umelcov aktívnych na európskej scéne, ako i na výtvarníkov pôsobiacich v Trnave.

Výstava pozostávala z troch expozícii, prvá sa týkala mladého slovenského výtvarníka Jozefa Srnu. Kurátor výstavy nám porozprával zaujímavosti o jeho dielach i o autorovi. Druhá expozícia bola venovaná rôznym slovenským autorom a tretiu časť tvorili sochy J. Koniarka.

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili prehliadky výrobného podniku Swedwood v Trnave. Zamestnanci podniku priblížili žiakom spôsob jeho fungovania a z pohľadu praxe vysvetlili určité ekonomické pojmy ako efektivita, produktivita, recyklácia, trh a pod. Vedomosti z predmetu občianska náuka si tak žiaci mohli vypočuť od ľudí z praxe.

Žiaci 7. ročníka navštívili aj mestskú vežu v Trnave, kde im priaznivé počasie umožnilo nádherný výhľad na Trnavu a okolie.

Zvyšný čas žiaci dostali na prehliadku vianočných trhov, počas ktorej mohli nakúpiť darčeky pre blízkych. 

Mgr. P. Kabátová, Mgr. M. Páleník

Celý článok

Návšteva Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka navštívili 2-krát knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. Počas prvej návštevy sa zoznámili s ilustrátorom p. Vrabcom. Porozprával im o svojich výtvarných začiatkoch, o knihách, ktoré ilustroval, no i o svojom súkromnom živote. Najviac sa deťom páčilo maľovanie zvierat priamo pred ich očami. Počas druhej návštevy sa deti zúčastnili scénického čítania rozprávky v českom jazyku. Scénické čítanie s veľmi originálnym vyjadrením jednotlivých postáv bolo veľmi zaujímavé i zábavné. Deťom sa páčilo.

Mgr. M. Vincová

Celý článok