Kultúrne aktivity 2018/2019

Klenoty Slovenska

V pondelok 29.4.2019 našu školu navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Trés Companeros so svojím historicky ladeným náučným príbehom o slovenských skvostoch  s názvom Klenoty Slovenska. Hlavní hrdinovia predstavenia nás previedli významnými slovenskými dejinami – Slovania, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Ľudovít Štúr. Predstavenie bolo obohatené dobovými kostýmami, historickými zbraňami i šermiarskym súbojom. Žiaci sa v humorných scénkach zážitkovou formou dozvedeli historické fakty a boli aktívne zapojení do programu predstavenia.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Marec- mesiac kníh

V rámci mesiaca kníh prebehlo na našej škole viacero podujatí spojených s knihami a čítaním.

Deň čítania

Celá škola, teda žiaci I. aj II. stupňa sa so všetkými vyučujúcimi zapojila do akcie s názvom Deň čítania. Na každej vyučovacej hodine sa žiaci stretli s knihou v papierovej podobe a čítali z nej témy, ktoré sa dotýkali daného vyučovacieho predmetu.

Stretnutie s pánom Mrkvičkom

25.3.2019 sa stretli žiaci celej školy s pánom Tiborom Hujdičom alias pánom Mrkvičkom, ktorý je propagátorom čítania detí a deťom. Cez dramatizované čítanie v malých skupinkách a predstavovanie kníh inšpiroval našich žiakov k čítaniu a k rozvoju ich kritického myslenia. Aj takýmto spôsobom sa u detí rozvíja čitateľská gramotnosť.

Návšteva Obecnej knižnice v Hrnčiarovciach nad Parnou

V piatok 29.3.2019 strávili žiaci druhého stupňa hodinu literatúry vo vynovených  priestoroch  obecnej knižnice. Tu sa zoznámili s výpožičným poriadkom, pozreli si  ponuku kníh a mnohí zo žiakov sa do knižnice aj prihlásili. Žiaci ôsmeho ročníka dôstojne predniesli báseň Mor ho!, šiestaci vyhľadali niekoľkých autorov a kníh bájok, piataci si prečítali viacero povestí.

Burza kníh

Pod heslom „Toto som prečítal, a preto to odporúčam“ sme tento rok spustili pilotný projekt Burza kníh. Počas celého mesiaca žiaci prinášali knihy, ktoré pre nich niečo znamenali, no zároveň chceli umožniť prežiť čitateľský zážitok aj svojim spolužiakom. Takto sa nazbieralo dostatok kníh, ktoré boli žiakom ponúknuté na knižnej burze.

Knihy boli postupne vystavené vo vestibule školy na farebných paletách, ktoré vlastnoručne obrúsili a namaľovali samotní žiaci.

Literárna súťaž

Čítanie súvisí aj s písaním, a preto sme vyhlásili literárnu súťaž s názvom Kniha v mojom živote. Víťazi tejto súťaže budú slávnostne vyhlásení na konci školského roka.

Deň detskej knihy v Divadle Jána Palárika v Trnave

Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili  dňa 9.4.2019 na slávnostnom otvorení celoslovenského festivalu Deň detskej knihy v Divadle Jána Palárika v Trnave. Na otvorení podujatia boli prítomní viacerí ocenení spisovatelia a ilustrátori detských kníh. Na začiatku zazneli príhovory významných osobností z oblasti kultúry a detskej literatúry. Za žiakov sa prihovorila žiačka našej školy zo VI. ročníka – Mária Valentová.

Mgr. Eva Milučká, Mgr. Alena Susková

Celý článok

Anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio

Dňa 04.03.2019 sa v našej našom kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou odohrala činoherná anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio, ktorá bola koncipovaná ako učebná pomôcka pre žiakov ZŠ. Jazyková úroveň predstavenia bola nastavená tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná rozprávka v anglickom jazyku určite je. Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka, nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku. Počas 50 minút sa nám predstavili herci Andrej Šoltés a Michal Rosík. O scenár a réžiu sa postaral Andrej Šoltés. Najviac si divadelné predstavenia užili naši najmenší, ako môžete vidieť aj na fotkách.

  

Mgr. P. Blažková

 

Celý článok

Divadelné predstavenie Čarodejnice

Dňa 22.1.2019 si žiaci 2., 3. a 4. ročníka boli pozrieť divadelné predstavenie Čarodejnice od Roalda Dahla v Kultúrnom dome v Zelenči. V príbehu malého chlapca, ktorého čarodejnice premenili na myš, žiaci zažili scény, pri ktorých cítili napätie, strach, ale aj množstvo komických situácií. Silný vzťah babičky a jej vnuka, začarovaného do zvieracej podoby, žiakom pomohol nájsť odpovede na otázku, čo je v ľudskom živote dôležité  – rodinné puto, vzájomná dôvera.

Mgr. Milada Mateková 

Celý článok

Vianočný koncert

16.12.2018 bol Kultúrny dom v Hrnčiarovciach otvorený pre všetkých milovníkov hudby. Striedali sa vianočné piesne, či inštrumentálne melódie v podaní dychovej hudby Hrnčarovani a Speváckeho súboru seniorov. Svoj hudobný talent predviedli aj najmladší členovia dychovej hudby. Vianočný koncert spestrili aj žiaci prvého stupňa svojou Grónskou pesničkou a na záver si so Speváckym súborom seniorov zaspievali pieseň Búvaj dieťa krásne.

Mgr. K. Družbacká

Celý článok

Beseda so spisovateľkou v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Dňa 10.12.2018 sa prváci a druháci zúčastnili besedy so spisovateľkou Margit Garajszkou. Predstavila im svoju knihu s názvom Bobuľa. Prezradila im, že kniha je o nej samotnej. Sú to príbehy, ktoré zažila a teda aj záhrady, jahody, dedko, klobúčik, pyžama či kamarát boli naozajstní. V rámci adventného čítania si žiaci vypočuli dva príbehy z Bobule a jeden z knižky Bartók, ktorá je o slávnom hudobnom skladateľovi. Autorka s radosťou odpovedala aj na zvedavé otázky malých čitateľov.

Mgr. K. Družbacká

 

Celý článok

Divadelné predstavenie Neprebudený

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka si dňa 20.11.2018 pozreli divadelnú hru na motívy poviedky Martina Kukučína Neprebudený. Hlavný hrdina, Ondráš Machuľa je obecný pastier husí, mentálne zaostalý, ktorý sa práve preto stáva terčom posmechov. Vystrelí si z neho aj najkrajšie dievča z dediny- Zuzka Bežanovie. Tá mu nahovorí, že si ho vezme. Ondráš tomu uverí a do poslednej chvíle odmieta prijať realitu. Dojemný príbeh človek na okraji spoločnosti končí jeho tragickou smrťou. Príbeh o krehkosti ľudskej duše, naivnej aj bolestivej láske, nás učí potrebe rešpektovania odlišností.

Mgr. E. Milučká

  

 

Celý článok

Divadelné predstavenie Čarodejnice

Jedno dieťa týždenne, 52 za rok, nech sa rýchlo stratí každý detský nepodarok!“

Originálny príbeh Čarodejnice od Roalda Dahla je označovaný aj za prvý detský horor atraktívny pre deti i dospelých. Tento originálny príbeh si boli pozrieť naši piataci a šiestaci 14.11.2018 v Novom divadle v Nitre.

V príbehu malého chlapca, ktorého čarodejnice premenili na myš, žiaci zažili scény, pri ktorých tuhla krv v žilách, no i množstvo komických situácií. Vzťah babičky a vnuka, začarovaného do zvieracej podoby, nám ukázal silu rodinnej súdržnosti a dôvery. Zároveň toto predstavenie žiakom pripomenulo, že cudzím ľuďom nehodno dôverovať, pretože „naozajstné čarodejnice sa obliekajú do normálnych šiat a vyzerajú celkom ako ostatné ženy.“

Mgr. A. Susková

Celý článok

Historická beseda

Mimoriadne podnetnú besedu zažili naši žiaci dňa 26.10.2018. Postupne sa nám predstavili Kluby vojenskej histórie Valkýra, Feldgrau a Geronimo.

Zanietení milovníci vojenskej histórie nám najskôr priblížili činnosť svojich klubov a potom detailne opísali uniformy jednotlivých armád a  predmety z obdobia druhej svetovej vojny a napoleonských vojen. Pomocou historických predmetov sme sa aj my na chvíľu „dotkli“ histórie. Žiakov najviac zaujali repliky zbraní, ale aj originálne kúsky ako uniformy či prilby. Členovia týchto klubov nepropagujú žiadnu formu násilia, práve naopak, snažia sa poukázať na chyby, ktorých sa človek v minulosti dopustil.

O tom, že beseda mala veľký úspech, svedčia aj pozitívne názory žiakov.

Mgr. E. Milučká

„Beseda historických klubov bola zaujímavá. Páčilo sa mi, že nám členovia klubov ukázali originálne kúsky zo svojej zbierky. Veľmi sa mi páčilo strieľanie z pušky z napoleonského obdobia.“ M. Čmehýlová a P. Hanicová

„Prehliadka vecí a zbraní z napoleonských vojen a z druhej svetovej vojny bola veľmi zaujímavá. Dala mi veľa nových informácií a inšpirovala ma k tomu, aby som sa v budúcnosti aj ja pridal do nejakého historického klubu.“ K.Babčan

„Prekvapilo ma, že prišli členovia z viacerých historických klubov. Páčila sa mi ich výzbroj a aj prinesené historické veci.“ D.Lukačovič

„História ma veľmi zaujíma, preto ma beseda upútala. Určite by ma potešilo, keby sa v budúcnosti ešte niečo podobné zorganizovalo.“ L. Bartakovičová

Celý článok