Kultúrne aktivity 2018/2019

Deň otvorených dverí

V sobotu 18. mája boli na našej škole otvorené brány dokorán, lebo sa konal deň otvorených dverí. V tento deň mali nielen deti, ale aj ich rodičia, babky, dedkovia a iní obyvatelia obce možnosť nahliadnuť do priestorov školy, kde sa bežne nedostanú. Žiaci pod vedením učiteľov si pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktorými chceli všetkým prítomným priblížiť činnosť na našej škole nielen počas vyučovania. V chemickej učebni si mohli návštevníci vyskúšať zaujímavé pokusy, na prvom stupni sa konali hudobné workshopy, v učebni štvrtého ročníka bola výstava bábok, ktoré žiaci vyrábali na dramatickom krúžku. Štvrtáci si tiež pripravili fotografický kútik s rôznymi zábavnými rekvizitami na fotenie. Niekoľko týždňov pred dňom otvorených dverí žiaci vyrábali rôzne výrobky, ktoré počas DOD samé predávali. Žiaci druhého stupňa si pripravili aktivity ako zapletanie vrkôčikov, lakovanie nechtov, výrobu cukrovej vaty a pod. Výťažok  z predaja výrobkov, či občerstvenia bude použitý na výstavbu ihriska  v našej škole. O hudobný program sa postarala žiačka 6. ročníka Mária Valentová, ktorá spievala pesničky od Darinky Rolincovej a Mariky Gombitovej. Žiaci 3. ročníka vystúpili so svojim pásmom Vybranky a štvrtáci s anglickou piesňou I am a music man. Dominika Mirgová nás aj napriek únave hlasiviek tiež potešila svojou pesničkou.

Mgr. K. Reháková

Celý článok

Divadelné predstavenie Rodinný parlament

V zamračenú sobotu 4.5. navštívili žiaci 9. ročníka z krúžku Slovenčina zábavne divadelné predstavenie Rodinný parlament v Divadle Jána Palárika.

Originálna komédia v slede vtipných a dynamických scén nám ukazuje rodinu, v ktorej sa aplikujú princípy parlamentnej demokracie. Rodina funguje na základe prísnych princípov, regulovanej ekonomiky a pravidelných rodinných zasadnutiach. V obrate nastáva zlom, kedy rodina prejde na inú formu fungovania, kde v dobrom úmysle o všetkom rozhodovať spoločne sa ocitá vo víre volebných machinácií a ovplyvňovania voličov.

Aktuálna komédia o veciach, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, nám priniesla nielen dobrú náladu, ale aj otázniky nad spôsobom nášho fungovania doma i v samotnej spoločnosti.

Mgr. A. Susková

Celý článok

Klenoty Slovenska

V pondelok 29.4.2019 našu školu navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Trés Companeros so svojím historicky ladeným náučným príbehom o slovenských skvostoch  s názvom Klenoty Slovenska. Hlavní hrdinovia predstavenia nás previedli významnými slovenskými dejinami – Slovania, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Ľudovít Štúr. Predstavenie bolo obohatené dobovými kostýmami, historickými zbraňami i šermiarskym súbojom. Žiaci sa v humorných scénkach zážitkovou formou dozvedeli historické fakty a boli aktívne zapojení do programu predstavenia.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Marec- mesiac kníh

V rámci mesiaca kníh prebehlo na našej škole viacero podujatí spojených s knihami a čítaním.

Deň čítania

Celá škola, teda žiaci I. aj II. stupňa sa so všetkými vyučujúcimi zapojila do akcie s názvom Deň čítania. Na každej vyučovacej hodine sa žiaci stretli s knihou v papierovej podobe a čítali z nej témy, ktoré sa dotýkali daného vyučovacieho predmetu.

Stretnutie s pánom Mrkvičkom

25.3.2019 sa stretli žiaci celej školy s pánom Tiborom Hujdičom alias pánom Mrkvičkom, ktorý je propagátorom čítania detí a deťom. Cez dramatizované čítanie v malých skupinkách a predstavovanie kníh inšpiroval našich žiakov k čítaniu a k rozvoju ich kritického myslenia. Aj takýmto spôsobom sa u detí rozvíja čitateľská gramotnosť.

Návšteva Obecnej knižnice v Hrnčiarovciach nad Parnou

V piatok 29.3.2019 strávili žiaci druhého stupňa hodinu literatúry vo vynovených  priestoroch  obecnej knižnice. Tu sa zoznámili s výpožičným poriadkom, pozreli si  ponuku kníh a mnohí zo žiakov sa do knižnice aj prihlásili. Žiaci ôsmeho ročníka dôstojne predniesli báseň Mor ho!, šiestaci vyhľadali niekoľkých autorov a kníh bájok, piataci si prečítali viacero povestí.

Burza kníh

Pod heslom „Toto som prečítal, a preto to odporúčam“ sme tento rok spustili pilotný projekt Burza kníh. Počas celého mesiaca žiaci prinášali knihy, ktoré pre nich niečo znamenali, no zároveň chceli umožniť prežiť čitateľský zážitok aj svojim spolužiakom. Takto sa nazbieralo dostatok kníh, ktoré boli žiakom ponúknuté na knižnej burze.

Knihy boli postupne vystavené vo vestibule školy na farebných paletách, ktoré vlastnoručne obrúsili a namaľovali samotní žiaci.

Literárna súťaž

Čítanie súvisí aj s písaním, a preto sme vyhlásili literárnu súťaž s názvom Kniha v mojom živote. Víťazi tejto súťaže budú slávnostne vyhlásení na konci školského roka.

Deň detskej knihy v Divadle Jána Palárika v Trnave

Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili  dňa 9.4.2019 na slávnostnom otvorení celoslovenského festivalu Deň detskej knihy v Divadle Jána Palárika v Trnave. Na otvorení podujatia boli prítomní viacerí ocenení spisovatelia a ilustrátori detských kníh. Na začiatku zazneli príhovory významných osobností z oblasti kultúry a detskej literatúry. Za žiakov sa prihovorila žiačka našej školy zo VI. ročníka – Mária Valentová.

Mgr. Eva Milučká, Mgr. Alena Susková

Celý článok

Anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio

Dňa 04.03.2019 sa v našej našom kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou odohrala činoherná anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio, ktorá bola koncipovaná ako učebná pomôcka pre žiakov ZŠ. Jazyková úroveň predstavenia bola nastavená tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná rozprávka v anglickom jazyku určite je. Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka, nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku. Počas 50 minút sa nám predstavili herci Andrej Šoltés a Michal Rosík. O scenár a réžiu sa postaral Andrej Šoltés. Najviac si divadelné predstavenia užili naši najmenší, ako môžete vidieť aj na fotkách.

  

Mgr. P. Blažková

 

Celý článok

Divadelné predstavenie Čarodejnice

Dňa 22.1.2019 si žiaci 2., 3. a 4. ročníka boli pozrieť divadelné predstavenie Čarodejnice od Roalda Dahla v Kultúrnom dome v Zelenči. V príbehu malého chlapca, ktorého čarodejnice premenili na myš, žiaci zažili scény, pri ktorých cítili napätie, strach, ale aj množstvo komických situácií. Silný vzťah babičky a jej vnuka, začarovaného do zvieracej podoby, žiakom pomohol nájsť odpovede na otázku, čo je v ľudskom živote dôležité  – rodinné puto, vzájomná dôvera.

Mgr. Milada Mateková 

Celý článok

Vianočný koncert

16.12.2018 bol Kultúrny dom v Hrnčiarovciach otvorený pre všetkých milovníkov hudby. Striedali sa vianočné piesne, či inštrumentálne melódie v podaní dychovej hudby Hrnčarovani a Speváckeho súboru seniorov. Svoj hudobný talent predviedli aj najmladší členovia dychovej hudby. Vianočný koncert spestrili aj žiaci prvého stupňa svojou Grónskou pesničkou a na záver si so Speváckym súborom seniorov zaspievali pieseň Búvaj dieťa krásne.

Mgr. K. Družbacká

Celý článok

Beseda so spisovateľkou v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Dňa 10.12.2018 sa prváci a druháci zúčastnili besedy so spisovateľkou Margit Garajszkou. Predstavila im svoju knihu s názvom Bobuľa. Prezradila im, že kniha je o nej samotnej. Sú to príbehy, ktoré zažila a teda aj záhrady, jahody, dedko, klobúčik, pyžama či kamarát boli naozajstní. V rámci adventného čítania si žiaci vypočuli dva príbehy z Bobule a jeden z knižky Bartók, ktorá je o slávnom hudobnom skladateľovi. Autorka s radosťou odpovedala aj na zvedavé otázky malých čitateľov.

Mgr. K. Družbacká

 

Celý článok

Divadelné predstavenie Neprebudený

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka si dňa 20.11.2018 pozreli divadelnú hru na motívy poviedky Martina Kukučína Neprebudený. Hlavný hrdina, Ondráš Machuľa je obecný pastier husí, mentálne zaostalý, ktorý sa práve preto stáva terčom posmechov. Vystrelí si z neho aj najkrajšie dievča z dediny- Zuzka Bežanovie. Tá mu nahovorí, že si ho vezme. Ondráš tomu uverí a do poslednej chvíle odmieta prijať realitu. Dojemný príbeh človek na okraji spoločnosti končí jeho tragickou smrťou. Príbeh o krehkosti ľudskej duše, naivnej aj bolestivej láske, nás učí potrebe rešpektovania odlišností.

Mgr. E. Milučká

  

 

Celý článok