Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2013/2014

Okresné kolo Chemickej olympiády

Vo štvrtok 27. marca 2014 sa konalo v budove ZŠ J. Bottu v Trnave okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka IX. ročníka Mária Kožuchová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou tohto kola. Žiačku na súťaž pripravovala vyučujúca chémie Mgr. M. Neuová.

Celý článok

Matematický klokan

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n.o.

V tomto školskom roku sa súťaž uskutočnila v pondelok 25. marca 2014.

V kategórií Školák 5 súťažili žiaci 5. triedy B. Ľudrovanová, F. Pažitný a M. Pápay, ktorí získali účastnícky diplom. 

V kategórií Školák 6 súťažili žiaci 6. triedy T. Kopecký, A. M. Vu a E. Jurinová, ktorí získali účastnícky diplom. Úspešnými riešiteľmi sa stali D. Dvoráková a M. Kuchar.

V kategórií Benjamín 7 získali účastnícky diplom žiaci 7. triedy P. Benkvská, M. Hurajtová, S. Kováč, A. Pekarová a M. Červenka. Úspešným riešiteľom sa stal M. Červenka.

V kategórií Benjamín 8 súťažili žiaci 8. triedy M. Moncmanová, K. Horváthová, B. Melicherová a S. Sládkovič. Úspešným riešiteľom a zároveň školským šampiónom sa stala B. Melicherová.

V kategórií Kadet 9 súťažili žiaci 9. triedy A. Masár, K. Gábrišová a M. Kožuchová, ktorí získali účastnícke diplomy.

Celý článok

Obvodné kolo Pytagoriády

Dňa 18.3.2014 a 19.3.2014 sa uskutočnilo na ZŠ Gorkého v Trnave obvodné kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľomi sa stali Silvester Marko z 3. ročníka a Danka Dvoráková zo 6. ročníka, ktorá obsadila pekné 9. miesto. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Celý článok

Hollého pamätník

Dňa 4. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy rozdelení do troch vekových kategórií.

 

Výsledky školského kola súťaže Hollého pamätník:

1. Kategória
  Umiestnenie Meno žiaka, trieda Ukážka
Poézia 1. miesto Timotej Kováč,
III. 
Pampulóni
(M. Válek)
  2. miesto Ondrej Haršány,
II.A 
Do školy
(Ľ. Podjavorinská)
  3. miesto Patrícia Ohrablová,
III.
Septembrová panička
(K. Bendová)
Próza 1. miesto Marek Martinus,
III. 
Láska ku chváleniu
(B. Jobus)
  2. miesto Sebastián Tomly,
II.B 
Trala-la
(H. Zelinová)
  3. miesto Laura Marková,
II.B
O myši, ktorá sa chcela stať mačkou
(K. Pém)

 

2. Kategória
  Umiestnenie Meno žiaka, trieda Ukážka
Poézia 1. miesto Barbora Ľudrovanová,
V.
Keď prší, palčú anjeli
(D. Hevier)
  2. miesto Nina Majerníková,
V.
Hovorca detí
(D. Hevier) 
  3. miesto Nikoleta Danihelová,
V.

František Kúdela,
V. 
Nie som žiadna kvetinka
(D. Hevier)

Veľké myšlienky malého človeka
(D. Hevier)
Próza 1. miesto Tomáš Kopecký,
VI.
Dadina pomsta
(T. Brezina)
  2. miesto Emma Jurinová,
VI.
Príbeh podľa Evy
(G. Futtová)
  3. miesto Vu Minh Anh,
VI.
Brata musíš poslúchať
(G. Futtová)

 

3. Kategória
  Umiestnenie Meno žiaka, trieda Ukážka
Poézia 1. miesto - -
  2. miesto Martina Hurajtová,
VII.
Husiarka 
(J. Botto)
  3. miesto Tomáš Skalka,
VIII.
Duma Bratislavská
(J. Kráľ)

 

Celý článok

Školské kolo Chemickej olympiády

V stredu 12. februára 2014 sa uskutočnilo pod dohľadom Mgr. Neuovej školské kolo Chemickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili štyria žiaci 9. ročníka Karolína Gábrišová, Mária Kožuchová, Adam Masár a Richard Tomly. Úspešnými riešiteľkami školského kola sa stali Mária Kožuchová a Karolína Gábrišová a Mária Kožuchová zároveň postupuje do okresného kola Chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční 27. marca 2014 v Trnave.

Celý článok

Najlepšia protidrogová nástenka

Žiaci 7.ročníka sa zapojili do súťaže o Najlepšiu protidrogovú nástenku, ktorú organizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Súťaž prebiehala od 20.11.2013 do 20.01.2014.

Vyhodnotenie násteniek zabezpečí odborná komisia, ktorú zostaví organizátor. Hlavnými hodnotiacimi kritériami sú nápaditosť, originalita, precíznosť spracovania a spôsob stvárnenia témy.

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je marec 2014. Termín bude uverejnený na internetovej stránke www.uvzsr.sk

Celý článok

Pytagoriáda

V dňoch 10.12.2013 a 11.12.2013 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády.

Do obvodného kola postúpili žiaci:

       P3 - Silvester Marko – 3.ročník

       P4 – Viktor Hrašna – 4.ročník

       P6 - Daniela Dvoráková – 6.ročník

       P7- Matúš Červenka – 7.ročník

Obvodné kolo sa uskutoční 18.3.2014 a 19.3.2014 na Základnej škole Gorkého vTrnave. Prajeme našim žiakom veľa šťastia!

Celý článok

Výtvarná súťaž "Nakresli svojho integráčika"

V súvislosti s propagáciou čísla tiesňového volania  a integrovaného záchranného systému usporiadala Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR 1. decembra Národný deň tiesňového volania 112. V rámci neho bola vyhlásená výtvarná súťaž s názvom "Nakresli svojho integráčika", ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Jej konkrétnym cieľom bolo zistiť, ako si deti predstavujú svojho "Integráčika". Súťaž prebiehala v dvoch kategóriach (deti materských a základných škôl) a troch kolách. V prvom - školskom kole - pani učiteľky vyhodnotili najkrajšie práce a poslali ich na okresné úrady. Tu komisie zložené zo zástupcov odboru krízového riadenia a školstva vybrali tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré ďalej postúpili do celoslovenského kola. 
Našu školu reprezentovali žiaci VI. ročníka pod vedením triednej vyučujúcej Mgr. P. Kabátovej a jednou z ocenených prác bola aj práca žiačky VI. ročníka našej školy Laury Uhlíkovej, ktorá získala v okresnom kole 2. miesto.
Celoslovenské kolo sa uskutočnilo počas Národného dňa čísla tiesňového volania 112 a najlepšie kresby vybrala Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. Z výtvarných prác bude na 6. poschodí budovy Okresného úradu v Trnave do 31.decembra 2013 usporiadaná malá výstava.

 

Celý článok

Internetová súťaž iBobor

 

Internetová súťaž iBobor sa v tomto školskom roku niesla v znamení problémov so serverom. Na začiatku bojovali organizátori súťaže s útočníkom, ktorý im prenikol do hlavného servera tesne pred súťažou Seniorov. Server síce nanovo nainštalovali, mal však slabý výkon a súťaž bola odložená.

Ďalší problém so serverom sa vyskytol vo štvrtok pri súťaži Benjamínov. Tentokrát to však nebolo vinou neznámeho útočníka, ale veľkého záujmu o súťaž. Server neuniesol rekordný počet súťažiacich v kategórii Benjamín a pre extrémne spomalenie prístupu na server sa musela súťaž opäť uskutočniť v náhradnom termíne. Kadeti a Bobríci súťažili v pôvodných termínoch:

  • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti (žiaci 8. a 9. ročníka),
  • piatok 15. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci (žiaci 3. a 4. ročníka).  

Pre Benjamínov bol stanovený náhradný termín: 

  • utorok 26. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni (žiaci 5., 6. a 7. ročníka)

Viac informácií o súťaži na stránke www.ibobor.sk

Súťaž na škole tradične organizovala p. uč. Neuová a úspešnými riešiteľmi sa v tomto školskom roku stali:

  Alexander Mirga   (Bobrík, 3. trieda), Timea Ondrejičková (Bobrík, 4. trieda),  Nina Gajdošíková  (Bobrík, 4. trieda), Nina Skalková (Bobrík, 4. trieda), Matúš Ďurana (Benjamín, 5. trieda), Daniela Dvoráková (Benjamín, 6. trieda), Ivo Lukačovič (Benjamín, 6. trieda), Laura Uhlíková (Benjamín, 6. trieda), Barbora Záhončíková (Benjamín, 6. trieda), Emma Jurinová (Benjamín, 6. trieda), Sebastián Rusnák (Benjamín, 6. trieda),  Barbora Tomlyová (Benjamín, 7. trieda), Kristián Masaryk (Benjamín, 7. trieda), Samuel Kováč (Benjamín, 7. trieda),  Stanislav Sládkovič  (Kadet, 8. trieda), Adam Masár (Kadet, 9. trieda).

Žiakov na súťaž pripravovali vyučujúce informatickej výchovy a informatiky Mgr. Ľ. Brunovská a Mgr. M. Neuová.

Celý článok