Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2014/2015

Biblia očami detí a mládeže

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. V stredu 1. apríla (a nie je to žart) prebehlo na arcibiskupskom úrade v Trnave diecézne kolo súťaže. V siedmych kategóriách sa hodnotilo spolu 150 výtvarných prác. Za našu školu získali umiestenie druhák Jozef Rácz z s prácou Obrancovia Jericha, ktorá v 2. kategórii získala 2. miesto a piatačka Ema Skalková s prácou Uzdravenie ochrnutého získala v 4. kategórii 3. miesto. Práce sú do konca apríla vystavené na 1. poschodí Arcibiskupského úradu v Trnave, odkiaľ budú zaslané na celoslovenské kolo.

Katarína Kočanová

Celý článok

Okresné kolo Chemickej olympiády

Vo štvrtok 27. marca 2015 sa konalo v budove ZŠ J. Bottu v Trnave okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Sophia Hoghová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou tohto kola. Žiačku na súťaž pripravovala vyučujúca chémie Mgr. M. Neuová.

Celý článok

Spevácka súťaž žiakov 1. stupňa

Po roku sa nám opäť ozvala naša už tradičná Spevácka súťaž. 16. marca v III.B triede zazneli krásne ľudové piesne ale i moderné pesničky v podaní našich žiakov z 1. stupňa. Do súťaže sa prihlásilo 15 žiakov a osem z nich bolo odmenených peknými cenami a diplomami.

1. miesto:  Katarína Valentová I. trieda

                 Mária Valentová II. trieda

2. miesto:  Natália Hrašnová I. trieda

                 Vu Tien Linh Nhi III.B

3. miesto:  František Rácz III.A

                 Paulína Kopúneková IV. trieda

4. miesto:  Laura Marková III.B

                 Sebastián Tomly III.B

Celý článok

Školské kolo Chemickej olympiády

Vo štrvtok 12. februára sa v popoludňajších hodinách na našej škole pod vedením p. uč. Neuovej uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Súťažilo v ňom deväť žiakov 9. ročníka, pričom ôsmi z nich sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky dosiahla Sophia Hoghová a postupuje do okresného kola Chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2015 v Trnave.

Celý článok

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Žiak 7. ročníka Sebastián Rusnák sa zúčastnil na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde vo svojej kategórii obsadil 2. miesto. Žiaka na súťaž pripravovala vyučujúca nemeckého jazyka Mgr. K. Pecháčková.

Celý článok

iBobor

Aj v tomto školskom roku sme sa v novembri zúčastnili informatickej on-line súťaže iBobor. Naši žiaci súťažili 14. novembra v kategórii Bobrík a 18. novembra v kategórii Benjamín. 

Úspešnými riešiteľmi súťaže sa stali:

Timotej Kováč (Bobrík, 4. roč.), Jakub Hittrich (Bobrík, 3. roč.), Alexander Mirga (Bobrík, 4. roč.), Jakub Hornáček (Bobrík, 4. roč.), Alžbeta Fitzianová  Bobrík, 3. roč.), Petra Hanicová (Bobrík, 4. roč.), Nikoleta Danihelová (Benjamín, 6. roč.), Martin Kuchar (Benjamín, 7. roč.), Ivo Lukačovič (Benjamín, 7. roč.), Daniela Dvoráková (Benjamín, 7. roč.), Timotej Vraník (Benjamín, 6. roč.), Soňa Hrašnová (Benjamín, 7. roč.),Vu Minh Anh ( Benjamín, 7. roč.), Nela Hlavatová  (Benjamín, 5. roč.), Sebastián Rusnák (Benjamín, 7. roč.), Sebastián Uhlík (Benjamín, 7. roč.), Barbora Záhončíková (Benjamín, 7. roč.), Nina Skalková (Benjamín, 5. roč.). 

Žiakov na súťaž pripravovali vyučujúce informatickej výchovy a informatiky Mgr. Ľ. Brunovská a Mgr. M. Neuová. Súťaž organizovala Mgr. M. Neuová a na priebehu súťaže spolupracovali Mgr. Ľ. Brunovská a Mgr. P. Kabátová.

Celý článok

Šarkaniáda

Dňa 16.10. 2014 sa na školskom dvore v Hrnčiarovciach nad Parnou  konala Šarkaniáda. Zúčastnili sa jej žiaci prvého stupňa. Bola vyhlásená súťaž vo viacerých kategóriách. Ja, Samuel Veselý, som vyhral v kategórii Šarkan s najdlhším nosom. Alžbetka Fitziánová urobila najkrajšieho Enviro - šarkana, najstrašidelnejšieho šarkana mal Samuel Moncman. Ondrej Haršány a Kristínka Kolesová mali najlepších šarkaních letcov. Deti sa veselo bavili, súťažili a nad hlavami im lietali šarkany.

autor správy : Samuel Veselý III. B

Celý článok