Súťaže a olympiády uskutočnené v šk. roku 2015/2016

Krajské kolo chemickej olympiády

Vo štrtok 21. apríla sa na Gymnáziu J. Hollého v Trnave konalo krajské kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Martina Hurajtová, ktorá sa pri veľkom počte účastníkov zo základných škôl a gymnázií z celého Trnavského kraja umiestnila na krásnom 18 mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola. Dúfame, že záujem o chémiu jej pretrvá aj počas ďalšieho štúdia na vyšších stupňoch školy :)

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Biblia očami detí

V školskom roku 2015/2016 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“ zapojilo 152 súťažiacich so svojimi výtvarnými prácami v šiestich kategóriách. Umiestnili sa aj naši žiaci: v 3.kategórii na 2. mieste skončil Daniel Lukačovič zo IV.B a v 4.kategórii na 3.mieste Karol Babčan z V. ročníka. Víťazom blahoželáme!

Mgr. M. Nagyová

Celý článok

Obvodné a okresné kolo súťaže Hollého pamätník

Dňa 21.3.2016 sa v koncertnej sále Západoslovenského múzea uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hollého pamätník. Prvé miesto v 1. kategórii – poézia – obsadila naša žiačka 2. ročníka Katka Valentová a postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 4.4. a opäť bola najúspešnejšia. Držíme palce 28. apríla v krajskom kole!

 

Celý článok

Obvodné kolo chemickej olympiády

Vo švrtok, 10. marca 2016, sa v priestoroch ZŠ na Bottovej ulici uskutočnilo obvodné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Martina Hurajtová, ktorá obsadila krásne 5. miesto, stala sa úspešnou riešiteľkou obvodného kola súťaže a postupila do krajského kola, ktoré sa bude konať 21. apríla v Trnave. Srdečne jej blahoželáme.

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Hollého pamätník - školské kolo

Po absolvovaní triednych kôl recitačnej súťaže Hollého pamätník sa na našej škole v stredu 17. februára uskutočnilo školské kolo. Pred značným obecenstvom a odbornou štvorčlennou porotou sa nám predstavilo spolu 22 nadaných recitátorov. Na základe výberu ukážky, zvládnutia textu a umeleckého prednesu sa v jednotlivých kategóriách umiestnili títo žiaci:

Kategória 2. - 4. ročník – próza

1. miesto – Dominika Hornáková (II. ročník)

2. miesto – Laura Marková (IV. ročník)

   poézia 

1. miesto – Katka Valentová (II. ročník)

2. miesto – Adelka Lacenová (III. ročník)

 

Kategória 5.- 6. ročník – próza

1. miesto – Marek Martinus (V. ročník)

  poézia

1. miesto - Timotej Kováč (V.ročník)

3. miesto – Lujza Zolvíková (VI. ročník)

3. miesto – Marcel Škorec (VI. ročník)

 

Kategória 7.-9. ročník – poézia

3. miesto – Samuel Kováč (IX. ročník)

                                     próza

1. miesto – Emma Jurinová (IX. ročník)

2. miesto – Soňa Hrašnová (IX. ročník)

 

Do ďalšieho kola potupuje prvý v každej kategórii.

Bez súťaženia na základe minuloročného úspechu automaticky postupuje Mária Valentová z 3. ročníka.

Mgr. A. Susková

Celý článok

Školské kolo chemickej olympiády

Školské kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo v piatok 12. februára v priestoroch našej základnej školy. Školského kola sa zúčastnili tri žiačky 9. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahla Martina Hurajtová, ktorá nás bude v marci reprezentovať na obvodnom kole chemickej olympiády v Trnave.

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 13. januára 2016 sa konal 26. ročník Olympiády v nemeckom jazyku. V predchádzajúcom ročníku obsadil náš žiak Sebastián Rusnák ako siedmak 2. miesto. V tomto roku však postúpil do vyššej kategórie, kde bola konkurencia oveľa väčšia. Preto nás získané 3. miesto mimoriadne potešilo. Obzvlášť sa radujeme z toho, že ho naďalej baví zlepšovať svoje schopnosti vyjadrovania sa v cudzom jazyku a cieľavedome na sebe pracovať.  

Mgr. K. Pecháčková

Celý článok

Spevácka súťaž

Spoločným spevom ľudovej piesne Spievanky, spievanky sa začala tradičná spevácka súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov 1. stupňa. V kategórii „Moderná pieseň“ sa umiestnila na 1. mieste Mária Valentová (3. trieda) a Jozef Rácz( 3. trieda), na 2. mieste František Rácz (4.A trieda) a na 3. mieste Vu Tien Linh Nhi (4.B trieda). V kategórii „Ľudová pieseň“ sa na 1. mieste umiestnili sestry Katka a Mária Valentové (2. a 3. trieda) a na 2. mieste Ella Marková (1. trieda).

Mgr. I. Ondrejičková

Celý článok

Informatická internetová súťaž iBobor

V novembri sme sa opäť, pod dohľadom vyučujúcich informatiky Mgr. M. Neuovej a informatickej výchovy Mgr. Ľ. Brunovskej, aktívne zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci tradične súťažili v troch kategóriách počas troch dní:

  • streda 11. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti (žiaci 8. a 9. ročníka),
  • štvrtok 12. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni (žiaci 5., 6. a 7. ročníka),
  • piatok 13. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci (žiaci 3. a 4. ročníka).
 
Aj v tomto školskom roku sa našli úspešní riešitelia súťaže:
Ondrej Haršány (4. roč., Bobrík), Jakub Hittrich (4. roč., Bobrík), Danko Lukačovič (4. roč., Bobrík), Linh Nhi Vu Tien (4. roč., Bobrík), Martin Horváth (4. roč., Bobrík), Timotej Vraník (7. roč., Benjamín), Timea Ondrejičková (6. roč., Benjamín), Nikoleta Danihelová (7. roč., Benjamín), Matúš Ďurana (7. roč., Benjamín), Martin Pápay (7. roč., Benjamín), Kristián Masaryk (9. roč., Kadet)
Celý článok

Šarkaniáda 2015

Aj tento rok sme pre našich žiakov pripravili veselé jesenné popoludnie. 22. októbra sa na našej škole konala ŠARKANIÁDA. Školský dvor bol zrazu plný šarkanov. Niektoré šarkany mali dlhé nosy, iní sa na nás krásne usmievali, daktorí sa pýšili, že sú „eko“ a podaktorí nás riadne nastrašili. Žiaci súťažili nielen o najkrajšieho šarkana, ale zároveň si vyskúšali aj svoju šikovnosť v rozličných jesenných súťažiach.

Celý článok