Športové aktivity

V priebehu školského roka sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych športových súťaží podľa ich aktuálnej ponuky. Niektoré súťaže pripravujeme pre žiakov aj my. Ide najmä o rôzne medzitriedne olympiády, pri ktorých si spolu zašportujeme, zabavíme sa a strávime čas v príjemnej priateľskej atmosfére.