Environmentálna výchova v šk. roku 2014/2015

Ekovýchovný program "Lesná rozmanitosť"

Pre žiakov  III. a IV. ročníka bol 12. 5. 2015  pripravený program s názvom Lesná rozmanitosť. Naši žiaci už vedia, že les je rozmanitosť druhov, vzťahov, farieb, zvukov a vôní. Dozvedeli sa, aké funkcie les plní, aké rastliny a živočíchy v ňom žijú, čo je charakteristické pre lesné organizmy a ako sa prispôsobujú životu v lesnom prostredí. 

Mgr. Ľ. Mandáková

Celý článok

Ekovýchovný program "Kam putujú odpady"

Dňa 12. mája 2015 sa žiaci I. a II. ročníka zúčastnili ekovýchovného programu Kam putujú odpady. Dozvedeli sa nielen to kam putujú  odpady z nášho koša, ale aj to, ako môžu prispieť k zníženiu ich množstva  prostredníctvom triedenia a recyklácie. Ukázali si aj, že z odpadu sa dá vyrobiť aj niečo nové.

Mgr. Ľ. Mandáková

Celý článok

Výstava Trvalé bydlisko Zem

26. marca žiaci z I. a III.B zažili veľmi pekné popoludnie v Detskom múzeu v Bratislave. V interaktívnej výstave “Trvalé bydlisko Zem" sa deti dozvedeli, že s trochou úsilia  dokážu znovu použiť a recyklovať viac ako 70 percent odpadu na skládkach. Už vedia, že  zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel a z 10 časopisov môžeme vyrobiť novú škatuľu na televízor. Deti  si hneď recykláciu aj vyskúšali. Žiaci si na tvorivých dielňach vyrobili z Tetra Paku  krásne peňaženky. Že boli naozaj vydarené si môžete pozrieť na fotografiách. 

Mgr. Ľ. Mandáková

 

Celý článok

Interaktívna výstava Voda je život

22. marec je venovaný  svetovému Dňu vody. Žiaci I. a III.B pri tejto príležitosti navštívili interaktívnu výstavu “Voda je život“. Mali možnosť pátrať po odpovediach na rozličné otázky:

o   Prečo by  mali vodou šetriť?

o   Ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov?

o   Aký vplyv majú na vodu klimatické zmeny?

o   Aké množstvo zdrojov pitnej vody máme na Zemi?

o   Kedy dochádza k povodniam?

Mgr. Ľ. Mandáková

Celý článok

Jarný zber odpadového papiera

V týždni od 16. do 20. marca sa na našej škole konal jarný zber odpadového papiera. Najlepšími zberačmi sa stali žiaci 4. ročníka, ktorí spolu priniesli až 2522 kg odpadového papiera. Za najlepší výsledok boli odmenení sladkou odmenou.

Celkové poradie tried:

Miesto Trieda Kg Priemer na žiaka
1. 4. 2522 148
2. 5. 1628 108
3. 7. 1442 103
4. 3.A 1097 78
5. 3.B 1065 76
6. 6. 841 64
7. 9. 1484 54
8. 2. 843 42
9. 1. 528 24
10. 8. 245 17

Medzi najlepších individuálnych zberačov sa zaradili tí, ktorí priniesli viac ako 250 kg odpadového papiera. Medzi prvými desiatimi sú:

Poradie Meno Trieda
1. Brezina Alex 3.B
2. Pinkas Patrik 3.B
3. Čmehýlová Marcela 4.
4. Babčan Karol 4.
5. Drobný Tomáš 4.
6. Skalková Ema 5.
7. Skalková Nina 5.
8. Hittrich Jakub 3.A
9. Záhončíková Barbora 7.
10. Skalka Tomáš 9.

 

Celý článok

Búdky pre vtáčiky

Vrámci krúžku Tvorivé dielne žiaci III. B vyrobili nové vtáčie búdky. Na ich výrobu použili odpadový materiál. Staré búdky, ktoré už doslúžili odstránili a vymenili ich za čisto nové. Nezabudli ani na krmivo, ktoré im pravidelne dopĺňajú.

Mgr. Ľ. Mandáková

Celý článok

Exkurzia do jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice

Dňa 18. a 19. februára sme sa my, žiaci prvého stupňa, zúčastnili exkurzie do jadrovej elektrárne. Na začiatku sme si pozreli krátky náučný film. Naučili sme sa, že elektrárne môžu byť: slnečné, vodné, veterné a atómové. Neskôr sme si mohli aj sami vyskúšať pokusy a zahrať rôzne hry, kde sme sa napríklad naučili ako sa  vyrába elektrina. Nakoniec sme absolvovali jazdu autobusom po areáli jadrovej elektrárne. Veľmi sa nám exkurzia páčila, bola zábavná a poučná.

Samko Moncman III.B

Celý článok

Jesenný zber papiera

V októbri sa tradične uskutočnil jesenný zber odpadového papiera, do ktorého sa zapojili deti zo všetkých ročníkov. Najúspešnejšími zberačmi sa v tomto školskom roku stali žiaci VIII. ročníka, ktorí v priemere na žiaka nazbierali 151 kg. Za ich snahu a ochotu pomáhať prírode boli odmenení sladkou tortou. 

Ostatné triedy sa tiež snažili, o čom svedčí aj prehľad výsledkov.

Miesto Trieda kg / žiak
1. VIII. 151
2. VII. 103
3. III.A 67
4. IV. 59
5. VI. 57
6. II. 51
7. III.B 48
8. V. 48
9. I. 38
10. IX. 24

Najlepšími individuálnymi zberačmi jesenného zberu odpadového papiera  sú:

Trieda Meno kg
I. Sedláková Romana 295
I. Trnavská Lucia 204
II. Moncmanová Viktória 214
III.A Haršány Ondrej 300
III.A Nižnanová Nikol 271
III.B Moncman Samuel 210
IV. Hanicová Petra 502
V. Skalková Nina 500
V. Skalková Ema 500
VII. Dvoráková Daniela 200
VII. Záhončíková Barbora 930
IX. Skalka Tomáš 500

 

Celý článok