ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V ŠK. ROKU 2012/2013

Výprava nádeje

V tomto školskom roku sa naša škole zapojila do celoslovenskej benefičnej súťaže Výprava nádeje. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spopularizovať u detí environmentálnu problematiku spracovania odpadu.

 Účasťou na benefičnej súťaži „VÝPRAVA NÁDEJE“ mala naša škola príležitosť:

  • pomôcť chorým deťom a spoločnosti,
  • získať finančné prostriedky zo zberu papiera
  • získať hodnotné ceny pre najaktívnejšie školy
  • spropagovať svoju školu v rámci televíznej súťaže, ktorej sa najúspešnejšie školy zúčastnia

Naša škola postúpila do semifinálového televízneho kola, ktoré sa uskutočnilo  dňa 12. júna 2013 v areáli Action Park. Ako sme súťažili si môžete pozrieť v relácii Výprava nádeje, ktorú odvysiela RTVS v septembri.

Viac foto

Celý článok

Sokoliari

Žiaci prvého stupňa v rámci environmentálnej výchovy zažili pútavé vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii. Počas prezentácie bol žiakom priblížený život nočných a denných dravcov z našej aj zo zahraničnej fauny. Žiaci sa dozvedeli, čo je súčasťou sokoliarskej výstroje a taktiež videli letové schopnosti dravcov. 

Viac foto

Celý článok

Exkurzia do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

Dňa 28.mája 2013 sa zúčastnili žiaci VIII. a IX. ročníka na exkurzii do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Pracovníci jadrovej elektrárne prostredníctvom krátkych videonahrávok a fotodokumentácie oboznámili žiakov s obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie a podrobnejšie im priblížili proces výroby energie v jadrovej elektrárni. Neskôr nasledovala prehliadka makiet a zariadení v elektrárni, pri ktorej si žiaci mohli priblížiť výrobu elektrickej energie na minigenerátore. V závere exkurzie sa žiaci previezli autobusom po areáli elektrárne, pričom sa im naskytol pohľad na chladiace veže a elektráreň z bezprostrednej blízkosti. 

Viac foto

Celý článok

Recyklujeme

Dňa 22. apríla sa žiaci 1. stupňa a žiaci V. ročníka zúčastnili ekovýchovného programu Recyklujme. Deti sa dozvedeli, kam putujú odpady z nášho koša. Naučili sa, ako prispieť k zníženiu ich množstva najmä prostredníctvom triedenia a recyklácie. Ukázali si, čo všetko môžu z obyčajného odpadu vyrobiť. Súčasťou dvojhodinového programu bola aj recyklácia papiera.

Viac foto

Celý článok

Vtáčiky na cestách

Dňa 12. decembra  sa žiaci I. A, I. B a II. triedy, zúčastnili ekovýchovného programu Vtáčiky na cestách. Žiakom bol pútavým spôsobom priblížený  život vtáčikov z nášho okolia. Dozvedeli sa, kam a prečo sa na zimu niektoré z nich sťahujú. Vtáči­kom, ktoré u nás zostali sme vyrobili jednoduché kŕmi­dlá.

Viac foto

Celý článok

Ponorme sa do vodných tajomstiev

Žiaci III. a IV. ročníka spoločne  lúštili vodné tajomstvá vďaka ekovýchovnému programu, ktorý sa uskutočnil 21. novembra. Pri hre  spoznávali vodu, dozvedeli sa, či pijeme tú istú vodu ako dinosaury,  aké je množstvo pitnej vody na Zemi a započúvali sa do zvukov vody. Na záver zistili, prečo je voda nad zlato.

Viac foto

Celý článok

Zber papiera

V októbri sa našej škole uskutočnil zber odpadového papiera. Pozrime sa ako usilovne jednotlivé triedy zberali:

Miesto Trieda Priemer na žiaka / kg
1. V.  111
2. IV. 87
3. I.A 83
4. II. 71
5. VI. 38
6 I.B 34
7. VII. 23
8. VIII.  18
9. IX. 14
10. III. 13

Najusilovnejšou triedou boli piataci a zaslúžene si odniesli sladkú odmenu.

Viac foto

Celkové poradie tried však nepodá informáciu o tom, ktorí žiaci sa pri zbere papiera snažili najviac. Preto by našej pozornosti nemali ujsť ani desiati najlepší zberači papiera našej školy.

Miesto Trieda Meno žiaka Počet kg
1. V. Záhončíková Barbora 1010
2. II. Hanicová Petra 481
3. I.A Surová Sofia 429
4. II. Drobný Tomáš 336
5. I.B Pinkas Patrik 275
6. V. Jurinová Emma 274
7. IV. Pinkasová Emma 274
8. I.A Haršány Ondrej 207
9. VII. Hrašna Marek 203
10. IV. Kúdela František 192

 

Celý článok