Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2015/2016

Priateľský futbalový zápas

Májové popoludnie využili šiestaci a siedmaci na priateľský medzitriedny zápas vo futbale. Aj touto formou sme sa chceli zapojiť do boja proti nude a s ňou súvisiacim experimentovaním. V dnešnej dobe sa deti nevedia pre nič nadchnúť. Nemajú záľuby, ktoré by efektívne vypĺňali ich voľný čas. Namiesto toho idú von s kamarátmi a dostávajú sa do prostredia, v ktorom sa nuda zaháňa drogami alebo inými negatívnymi javmi. Na ihrisku boli celé triedy a spoločne bojovali za víťazstvo. Po tejto stránke bol zápas náročný, pretože hráčov aj obrancov bolo veľa. Víťazom zápasu sa stali siedmaci. Blahoželáme im!

Mgr. M. Nagyová, Mgr. M. Neuová

Celý článok

Školská výtvarná súťaž "Drogy nie!"

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám tvorili žiaci 6. - 8. ročníka pod vedením p. uč. Neuovej a Lapošovej na hodinách výtvarnej výchovy návrh na plagát s témou "Drogy nie!" Zo všetkých žiackych prác vybrali vyučujúce výtvarnej výchovy deväť najlepších a zaradili ich do školskej výtvarnej súťaže. O jej výsledku rozhodovali rodičia a žiaci hlasovaním v ankete, ktorá bola umiestnená na webovej stránke školy. Hlasovanie prebiehalo do 20. apríla 2016. 

Barbora Ľudrovanová - V pasci!

Soňa Hrašnová - Zničená krása

Samuel Moncman - Drogy vedú k smrti

Celý článok