Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2016/2017

Beseda s príslušníkmi Policajného zboru

Dňa 31.3.2017 sa žiaci 6. triedy zúčastnili besedy s príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci preventívneho projektu Život bez rizika. Policajti oboznámili žiakov so základnými pravidlami bezpečnosti, ktoré im môžu pomôcť vyhnúť sa nepríjemným situáciám ohrozujúcim zdravie, život a majetok. Žiaci sa naučili, ako sa majú správať, keď sú sami doma a ako majú predchádzať krádežiam. V rámci besedy mali žiaci možnosť vyskúšať si aj policajnú výstroj – nepriestrelnú vestu a putá. 

Mgr. D. Nováková

Celý článok

Beseda s príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky

V rámci prevencie závislostí a sociálno-patologických javov sme 10.11.2016 privítali na našej škole príslušníčky Policajného zboru Slovenskej republiky. Tie mali pre žiakov pripravené zaujímavé besedy.

Šiestaci sa dozvedeli viac o kyberšikane a šikane, ako sa prejavuje a hlavne to, ako jej predchádzať.

Témou besedy žiakov 8. a 9. ročníka bolo Obchodovanie s ľuďmi. Žiaci sa oboznámili s nástrahami pracovných ponúk v zahraničí a pripomenuli si, na čo všetko treba dbať, ak sa raz rozhodnú odísť pracovať do zahraničia.

Mgr. E. Milučká

 

Celý článok