Prevencia sociálno-patologických javov 2017/2018

Výchovný koncert - Labyrint

Dňa 19.3.2018 sa naša škola zúčastnila výchovného koncertu s názvom Labyrint. V tomto hudobno-vzdelávacom programe boli predstavené rôzne formy  násilného správania a intolerancie, ako rasizmus či  šikanovanie. Zároveň program poukazoval aj na rôzne druhy závislostí (fajčenie, alkohol, závislosť na počítačoch a mobiloch). Žiakom sa zdôraznila aj „moderná“ forma šikanovania cez elektronické média, tzv. kyberšikana. Program vhodne dopĺňala aj hudobná zložka, ktorú tvorili piesne dvoch hudobníkov spievaných naživo.

Mgr. Eva Milučká

Celý článok

Beseda o extrémizme

12. decembra nám prednášal pán Tomáš Čižik, zo spoločnosti Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy o prevencii proti extrémizmu, s ktorým sa deti môžu stretávať v každodennom živote v škole aj v spoločnosti.

Celý článok