Prevencia siociálno-patologických javov 2018/2019

Výchovný koncert s Braňom Jobusom

Dňa 15.10.2018 k nám zavítal slovenský spisovateľ a hudobník Branislav Jobus. Žiaci druhého stupňa s ním strávili jednu vyučovaciu hodinu plnú zábavy a smiechu. Opäť nám porozprával svoje zážitky zo života, ale aj to, ako vznikajú jeho knihy a kde čerpá inšpiráciu. Námety na jeho knihy totiž mnohokrát čerpal zo svojich vlastných životných skúseností.

Taktiež nám zaspieval niektoré pesničky zo svojej tvorby, ktoré boli veľmi vtipné, no väčšina z nich skrývala aj ukryté ponaučenie. Vo svojom rozprávaní častokrát spomenul, že  bol závislý na alkohole, no už dlhé roky abstinuje. Hovoril o tom, že v živote by sme sa nemali vzdávať a mali by sme ísť za svojím snom. Beseda bola veľmi príjemná, zábavná, no najmä náučná. Budeme veľmi radi, ak k nám niekedy opäť príde.

P. Dugovičová, 9. ročník

Celý článok