Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2011/2012

Školská súťaž o najlepšiu výtvarnú prácu 2. stupňa na tému "Drogy nie!"

Žiaci 2. stupňa pod vedením p. uč. Neuovej a Ondrejičkovej tvorili na hodinách výtvarnej výchovy návrh na plagát na tému "Drogy nie!" Zo všetkých žiackych prác vybrali vyučujúce výtvarnej výchovy osem najlepších a zaradili ich do školskej výtvarnej súťaže. O jej výsledku rozhodli rodičia, žiaci a  priatelia školy hlasovaním v ankete, ktorá bola umiestnená  tu  na webovej stránke.

Výsledky súťaže:

Kristián Masaryk  (Slepá ulica) 

 Martina Jánošíková (Keď športujem, nefetujem)

Michaela Vráblová (Druhá tvár drogy)

Víťazom súťaže srdečne blahoželáme.

Celý článok

Beseda na tému Deti a moderné komunikačné technológie

Dňa 8. februára 2012 sa uskutočnila beseda na tému Deti a moderné komunikačné technológie, ktorá bola zameraná predovšetkým na hrozby spojené so svetom internetu a moderných komunikačných technológií. Pod vedením skúsených lektoriek Mgr. Andrei Hudekovej a Mgr. Zuzany Páleníkovej zo spoločnosti Orange Slovensko, a.s. hľadali žiaci VII. a IX. ročníka možnosti, ako neprepadnúť čaru moderných technológií, či nepodľahnúť nástrahám číhajúcim na internete.

Celý článok