Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2012/2013

Slovensko bez drog

Žiaci 2. stupňa sa 25. marca zúčastnili protidrogovej prenášky, ktorú viedol pán Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo drogy škodia. Želaním členov občianskeho združenia je, aby sa pravda o škodlivosti drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú drogoví díleri, ktorí im podajú o drogách falošné informácie.  

Obsah prednášky:

  • Drogy v tele
  • Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam
  • Falošné údaje - tlač a reklama o alkohole
  • Aký účinok majú drogy na myslenie
  • Vplyv na osobnosť - škála emócií 

Viac foto

 

Celý článok