Členovia Rady rodičov v školskom roku 2017/2018

1. Ing. Haršányová Zuzana

2. Ing. Džupinková Martina

3. Mgr. Petrášová Zora

4. Ing. Kúdelová Katarína

5. Mgr. Tlčíková Gabriela

6. Pápayová Lívia

7. Pinkasová Mária

8. Čmehýlová Marta

9. Skalková Adriána

10. Tomlyová Miroslava