Členovia Rady rodičov v školskom roku 2017/2018

1. Ing. Haršányová Zuzana

2. Ing. Džupinková Martina

3. Mgr. Petrášová Zora

4. Ing. Kúdelová Katarína

5. Mgr. Tlčíková Gabriela

6. Pápayová Lívia

7. Pinkasová Mária

8. Čmehýlová Marta

9. Skalková Adriána

10. Tomlyová Miroslava

 

Čerpanie finančných prostriedkov Rady rodičov 2017/2018

Čerpanie finančných prostriedkov RR  
  Dátum Účel Suma Oddelenie Vyplatené
1. 23.10.2017 Malý Yetti-kino, autobus 50 ŠKD Dekanová
2. 22.11.2017 Šarkaniáda-ceny 19,19 I.st. Mateková
3. 27.11.2017 Čokolády na Mikuláša 459,2 I.,II. St. RR
4. 06.12.2017 Výtvarná súťaž "Zima"-ceny 30 I.st. Debnárová
5. 13.12.2017 Tvorivé dielne-starší mladším 14,27 II.st. Majerníková
6. 15.12.2017 Tvorivé dielne  26,5 I.st. Ondrejičková
7. 15.12.2017 Tvorivé dielne 28 II.st. Pestúnová
8. 15.12.2017 Registrácia školy na 2% z dane+štatistický úrad 57   Pápayová
9. 23.02.2018 Papierové obrúsky 43,2 ŠJ Kunovská
10. 15.03.2018 Detské centrum Bibiána-autobus 130 ŠKD Moncmanová
11. 21.03.2018 Deň učiteľov-sviečky 250   Haršányová
12. 04.04.2018 Knižná šifra-odmeny 14 II.st. Milučká
K 16.4.2018     1121,36