Členovia Rady rodičov v školskom roku 2017/2018

1. Ing. Haršányová Zuzana

2. Ing. Džupinková Martina

3. Mgr. Petrášová Zora

4. Ing. Kúdelová Katarína

5. Mgr. Tlčíková Gabriela

6. Pápayová Lívia

7. Pinkasová Mária

8. Čmehýlová Marta

9. Skalková Adriána

10. Tomlyová Miroslava

 

Čerpanie finančných prostriedkov Rady rodičov 2017/2018

Čerpanie finančných prostriedkov Rady rodičov
  Dátum Účel Suma v € Oddelenie
1. 23.10.2017 Malý Yetti-kino, autobus 50 ŠKD
2. 22.11.2017 Šarkaniáda-ceny 19,19 I.st.
3. 27.11.2017 Čokolády na Mikuláša 459,2 I.,II. St.
4. 06.12.2017 Výtvarná súťaž "Zima"-ceny 30 I.st.
5. 13.12.2017 Tvorivé dielne-starší mladším 14,27 II.st.
6. 15.12.2017 Tvorivé dielne  26,5 I.st.
7. 15.12.2017 Tvorivé dielne 28 II.st.
8. 15.12.2017 Registrácia školy na 2% z dane+štatistický úrad 57 RR
9. 23.02.2018 Papierové obrúsky 43,2 ŠJ
10 26.02.2018 Hollého pamätník - odmeny pre žiakov 25,49 I. st.
11. 15.03.2018 Detské centrum Bibiána-autobus 130 ŠKD
12. 21.03.2018 Deň učiteľov-sviečky 250 RR
13. 04.04.2018 Knižná šifra-odmeny 14 II.st.
14. 23.04.2018 Deň Zeme-výchovný koncert  316 I.,II.st.
15. 25.04.2018 Zdravotník ŠVP 100 I. st.
16. 26.04.2018 Autobus-Červený kameň 90 ŠKD
17. 11.05.2018 Anglický lektor 330 I.,II.st.
18. 08.06.2018 ŠVP-doprava 250 I. st.
19. 01.06.2018 MDD-autobus do kina 80 II. st.
20. 01.06.2018 MDD - odmeny pre žiakov 29,14 I. st.
21. 20.6.2018 Odmeny pre žiakov 20,64 I., II. st.
Prostriedky vyčerpané za šk. rok 2017/2018 k 30.6.2018 2362,63 €