Čerpanie finančných prostriedkov rady rodičov v šk. roku 2018/2019

Čerpanie finančných prostriedkov RR šk. r. 2018/2019
  Dátum Účel Suma € Oddelenie
1. 03.10.2018 Poistné 240,24 I.,II. stupeň ZŠ
2. 19.09.2018 Obrusy pre ŠJ 30,31 školská jedáleň
3. 20.10.2018 Zdravotník-prednáška 30 II. stupeň ZŠ
4. 10.10.2018 Odmeny OČaP 3,12 II. stupeň ZŠ
5. 17.10.2018 Cestovné-projekt olepovanie zastávok 17,65 II. stupeň ZŠ
6. 23.10.2018 Úprava fontány 102,6 I. stupeň ZŠ
7. 26.10.2018 Valkýra-historický klub, prezentácia 70 I.,II. stupeň ZŠ
8. 15.11.2018 Šarkaniáda-odmeny 21,34 I. stupeň ZŠ
9. 15.11.2018 Astronyx-prírodovedná prednáška 328 I.,II. stupeň ZŠ
K 19.11.2018 Vyčerpané prostriedky 843,26